Skip to main content

BPEC (Effeithlonrwydd Ynni) Rhan L

Cost y cwrs: £269

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Os ydych chi'n osodwr gwresogi, yn blymwr neu'n beiriannydd nwy wrth eich gwaith, ac yn awyddus i ennill cymhwysedd er mwyn bodloni gofynion Rhan L - yr adran o'r Rheoliadau Adeiladu sy'n ymdrin ag effeithlonrwydd ynni - yna dyma'r cwrs i chi. Mae Rhan L yn cyfeirio at y Rheoliadau Adeiladu sy'n berthnasol i arbed tanwydd ac ynni. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i adeiladu ar eich dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol o'r rheoliadau hyn er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr yn ogystal â'ch cydymffurfiaeth gyfreithiol.

Mae'r pynciau'n cynnwys:

  • Rheoliadau adeiladu
  • Deddfwriaeth
  • Maint Boeleri
  • Egwyddorion Boeleri cyddwyso
  • Safonau gofynnol ar gyfer gosod neu ailosod silindr dŵr poeth

Cipolwg

 1 Diwrnod

  Gelli Aur, Llandeilo / Caerdydd, Cymru

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae’n ofyniad cyfreithiol i unrhyw un sy’n gosod systemau gwresogi domestig a dŵr poeth gydymffurfio â Rhan L y Rheoliadau Adeiladu. Felly, mae’r cwrs a’r cymhwyster Rhan L wedi’u hanelu at osodwyr presennol, peirianwyr nwy a phlymwyr neu unrhyw un sy’n gosod systemau gwresogi a dŵr poeth newydd. Bydd angen i ymgeiswyr fod wedi cael profiad yn y diwydiant gwresogi er mwyn deall deunydd y cwrs.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Dilyniant

Gosod Pympiau Gwres NICEIC

Cost

£269

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.