Skip to main content

NOCN_CSkills Awards Dyfarniad Lefel 2 mewn Deall Ôl-ffitio Domestig

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Bydd unigolion sy’n mynychu’r cwrs hwn yn ennill dealltwriaeth o’r hyn yw ôl-ffitio, beth mae’n ei gyflawni a sut y gall effeithio ar eu dyfodol nhw eu hunain a dyfodol eu diwydiant.

Bydd y cwrs yn cwmpasu ystod eang o bynciau, a gyflwynir gan weithiwr proffesiynol blaenllaw yn y sector. Mae rhai o’r pynciau dan sylw yn cynnwys:
• Deddfwriaeth, safonau a chanllawiau ar gyfer ôl-ffitio domestig
• Cydymffurfio â manylebau
• PAS 2035 a’r hyn mae’n ei olygu i’r diwydiant
• Mathau o ôl-ffitio domestig
• Strwythurau trefniadol yn y diwydiant ôl-ffitio domestig
• Deunyddiau ôl-ffitio domestig
• Dogfennau a ddefnyddir
• Sut i ddefnyddio’r wybodaeth a enillir
• Egwyddorion sylfaenol ar gyfer gosodiadau ôl-ffitio domestig

Cipolwg

 2 Diwrnod

  Wyneb i wyneb

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Cynlluniwyd y cwrs ar gyfer newydd-ddyfodiaid i’r diwydiant sydd ag ychydig neu ddim dealltwriaeth o ôl-ffitio domestig ac ar gyfer gosodwyr profiadol nad ydynt hyd yma yn meddu ar unrhyw gymwysterau mewn ôl-ffitio domestig.

Gofynion Mynediad

Cynlluniwyd y cwrs ar gyfer newydd-ddyfodiaid i’r diwydiant sydd ag ychydig neu ddim dealltwriaeth o ôl-ffitio domestig ac ar gyfer gosodwyr profiadol nad ydynt hyd yma yn meddu ar unrhyw gymwysterau mewn ôl-ffitio domestig.

Dilyniant

Mae’r cwrs hwn yn gam perffaith tuag at sicrhau cyflogaeth a/neu hyfforddiant pellach a chymwysterau yn y farchnad Ôl-ffitio sy’n tyfu’n gyflym.
Hyfforddiant Aseswr Ôl-ffitio
Dyfarniad Lefel 3 mewn Mesurau Effeithlonrwydd Ynni ar gyfer Adeiladau Hŷn a Thraddodiadol
Diploma Lefel 5 mewn Cydlynu Ôl-ffitio a Rheoli Risg
Lefel 2 a/neu 3 mewn Inswleiddio Adeiladau a Thriniaethau

Cost

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.