Skip to main content

NICEIC Effeithlonrwydd Ynni

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Os ydych chi’n osodwr gwres, plymwr neu beiriannydd nwy gweithredol, yn edrych i ennill cymhwysedd gydag effeithlonrwydd ynni, yna dyma'r cwrs i chi. Bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i adeiladu ar eich dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol o'r rheoliadau er mwyn sicrhau diogelwch defnyddwyr yn ogystal â'ch cydymffurfiaeth gyfreithiol.

Mae'r pynciau yn cynnwys:

● Rheoliadau Adeiladu
● Deddfwriaeth
● Mesur Boeler
● Egwyddorion Boeler cyddwyso
● Safonau gofynnol ar gyfer gosod neu amnewid silindr dŵr poeth

Cipolwg

 Hanner Diwrnod

  Rydaman, Sir Gâr

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae'r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer plymwyr a pheirianwyr gwresogi profiadol sy'n ceisio gwella eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o systemau ynni-effeithlon.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn.

Dilyniant

Ar ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus, gall dysgwyr symud ymlaen i'r cwrs Gosod Pympiau Gwres NICEIC.

Cost

Mae'n bosibl y bydd cyllid PLA (Cyfrif Dysgu Personol) a/neu React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.