Skip to main content

Microsoft Power Bi

Cost y cwrs: £50

React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Rhaglen Gwybodaeth Busnes yw Power BI Desktop gan Microsoft sy’n gadael i unigolion lwytho, trawsnewid, a delweddu data. Gall dysgwyr greu adroddiadau a dangosfyrddau rhyngweithiol yn eithaf hawdd, ac yn gyflym. Yn y cwrs ar-lein pum awr hwn, bydd dysgwyr yn dysgu rhai o hanfodion Power BI drwy fewngludo, trawsnewid, a delweddu’r data.

Cwmpesir pynciau amrywiol yn y cwrs hwn gan gynnwys trosolwg o'r rhyngwyneb rhyme, mewngludo'r data, gosod enwau'r colofnau a thrawsnewid y data. Cwmpesir pynciau eraill hefyd yn y cwrs hwn gan gynnwys creu adroddiadau, rhagosodiadau yn ôl lefel addysg, rhagosodiadau yn ôl gwladwriaethau a chymhareb ‘defaulter’ a sleisio'r data.

Mae'r cwrs hwn wedi'i rannu'n adrannau hawdd eu trin, sy'n golygu bod pob dysgwr yn gwneud defnydd llawn o'r deunydd a gwmpesir. Mae cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau i ddysgwyr ddefnyddio meddalwedd Microsoft Power BI yn hyderus.

Cipolwg

  5 Awr

  Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer unigolion sydd am ddechrau gyda meddalwedd Microsoft Power BI.

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad a dylai unrhyw un sy'n gyfarwydd â defnyddio cyfrifiaduron allu cwblhau'r prosiect yn llwyddiannus.

Dilyniant

Mae cwblhau'r cwrs Microsoft Power BI hwn yn gwella CVs dysgwyr, gan brofi bod gan y dysgwr y gallu i weithredu meddalwedd Microsoft Power BI i gyflawni ei brosiect. Mae hefyd yn dangos bod y dysgwr yn rhagweithiol ac yn ddyfeisgar.

Cost

£50

React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.