Skip to main content

IOSH Gweithio'n Ddiogel

Cost y cwrs: £110

React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Disgrifiad o'r Rhaglen

Mae Gweithio’n Ddiogel yn mynd i’r afael â hyfforddiant diogelwch ac iechyd mewn dull hollol wahanol. Mae’n rhaglen effaith uchel a gynlluniwyd i fod yn bleserus ac i gael unigolion i gymryd rhan gyflawn. Mae'r cynnwys wedi'i gynllunio ar sail yr hyn y mae angen i bobl ei wybod yn ymarferol, ac nid ar iaith gyfreithiol, annymunol. Mae Gweithio’n Ddiogel ar gyfer pobl ar unrhyw lefel, mewn unrhyw sector ar draws y byd, sydd angen sylfaen mewn hanfodion diogelwch ac iechyd. Mae’n rhoi dealltwriaeth i bawb yn y gwaith ynghylch pam mae’n rhaid iddynt weithio’n ddiogel.

Ymdrinnir ag amrywiol bynciau yn y cwrs hwn gan gynnwys amlinelliad o ddiogelwch ac iechyd galwedigaethol, diffinio peryglon a risgiau, nodi peryglon cyffredin a gwella perfformiad o ran diogelwch.

O’r cwrs hwn, gall busnesau gael tawelwch meddwl o hyfforddiant sydd wedi'i gynllunio ac sydd â sicrwydd ansawdd. Hyfforddiant ardystiedig ar gyfer ei staff a gydnabyddir yn fyd-eang, sy’n cael ei barchu ac sy’n tarfu cyn lleied â phosibl ar ddiwrnodau gwaith a shifftiau, a dysgu effeithlon ac effeithiol. Yn ogystal, mae ffeithiau cofiadwy a phryfoclyd ac astudiaethau achos o bob rhan o’r byd er mwyn helpu i atgyfnerthu’r dysgu drwy gydol y cwrs.

Cipolwg

  1 Diwrnod

  Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae’r cwrs?

Mae Gweithio’n Ddiogel ar gyfer unigolion ar unrhyw lefel, mewn amrywiol sectorau ledled y byd. Mae wedi’i gynllunio ar gyfer pobl sydd angen sylfaen mewn hanfodion diogelwch ac iechyd. Mae’n rhoi dealltwriaeth i bawb yn y gwaith o pam mae’n rhaid iddynt weithio’n ddiogel wrth gyflwyno'r cwrs mewn ffordd bleserus.

Gofynion Mynediad

Does dim gofynion mynediad ar gyfer y cwrs hwn ac mae ar gael i unrhyw unigolyn sydd am gymryd rhan.

Dilyniant

Ar gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, rhoddir tystysgrif IOSH Gweithio’n Ddiogel i ddysgwyr. Gall dysgwyr ddisgwyl canlyniadau fel cynhyrchiant uwch o ganlyniad i golli llai o oriau oherwydd salwch a damweiniau. Gwell diwylliant o ymwybyddiaeth diogelwch ar draws y cwmni a gwerthfawrogi mesurau diogelwch. Staff sy’n cymryd rhan yn ymarferol i wella’r gweithle ac enw da gwell o fewn y gadwyn gyflenwi.

Cost

£110

React ar gael i unigolion cymwys er mwyn ariannu'r cwrs hwn. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth ac i wirio cymhwysedd.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.