Skip to main content

Dyfarniad Lefel 2 ar gyfer Dalwyr Trwydded Bersonol

Cost y cwrs: £90

Disgrifiad o'r Rhaglen

Yn ôl y gyfraith mae’n ofynnol i unrhyw fusnes sydd â thrwydded i werthu alcohol, gan gynnwys tafarnau bach, adwerthwyr, clybiau nos mawr, caffis, tai bwyta, gwestai a chyfleusterau chwaraeon, i gael o leiaf un daliwr trwydded bersonol. Er mwyn dod yn ddaliwr trwydded bersonol, dylai dysgwyr gael cymhwyster daliwr trwydded reoledig.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio i roi’r wybodaeth i ddysgwyr i gael eu trwydded bersonol a’i’ galluogi i werthu neu awdurdodi gwerthiant alcohol. Cwmpesir pynciau amrywiol yn y cwrs hwn gan gynnwys cyfraith trwyddedu, trwyddedau personol a thrwyddedau adeiladau, amddiffyn plant, pwerau a gorfodaeth, digwyddiadau dros dro ac adwerthu alcohol yn gyfrifol.

Asesir y cymhwyster hwn trwy arholiad amlddewis. Gellir sefyll yr arholiad yng nghartref y dysgwyr ar eu cyfrifiadur. Bydd angen gwegamera, ffôn clyfar, dull adnabod ac ardal unig ar ddysgwyr.

Cipolwg

  8 Awr

  Dysgu Ar-lein

Ar gyfer pwy mae'r cwrs?

Mae’r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer goruchwylwyr dynodedig mangre sydd yn neu sydd angen ddod yn ddaliwr trwydded, rheolwr bwyty neu far sy'n dymuno gwerthu neu awdurdodi gwerthu alcohol trwy fanwerthu. Mae’r cwrs hwn hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y rheiny sy’n gweithio yn niwydiannau bwyd neu adwerthu sy’n dymuno ehangu eu gwybodaeth.

Gofynion Mynediad

Amherthnasol

Dilyniant

Mae cwblhau’r cwrs hwn a chael trwydded bersonol yn galluogi dysgwyr i weithredu fel goruchwyliwr mangre dynodedig ac i werthu neu awdurdodi gwerthiant alcohol mewn unrhyw fusnes.

Cost

£90

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.