Canolfan Fodurol.

Mae Canolfan Fodurol Coleg Sir Gâr wedi ei lleoli ar Gampws Pibwrlwyd yng Nghaerfyrddin.

Wedi’i hadeiladu i gynnwys cyfleusterau helaeth, mae’r ganolfan yn gyfleuster hyfforddi pwrpasol, modern gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol.

Mae cyfleusterau'r ganolfan yn cynnwys labordai diagnostig y gellir gyrru i mewn iddynt, gweithdai cerbydau ysgafn chwe-bae a chyfleuster MOT awtomataidd llawn. Yn ogystal mae’n cynnwys gweithdai cerbydau trwm, gweithdy chwaraeon modur gyda ffordd dreigl a swît o ystafelloedd dosbarth TG.

Mae blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant gan y tîm modurol, ac maent yn cyflwyno cyrsiau megis cymwysterau Profwr MOT a Rheolwr MOT.

Rhaglen arloesol a gyflwynir yn y ganolfan yw ei Hacademi Chwaraeon Modur ar gyfer plant 13 i 15 oed.  Mae profiad yr academi yn cyflwyno pobl ifanc i'r ystod amrywiol o feysydd sydd ar gael o fewn y diwydiant chwaraeon modur, megis ralio ac autograss. Mae’r rhaglen 10 wythnos, a ategir gan ymweliadau â’r diwydiant, yn cyflwyno sgiliau o ddarllen a chreu nodiadau cyflymder rali i osod siasi a thechnoleg teiars.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN