Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Canolfan Fodurol.

Mae Canolfan Fodurol Coleg Sir Gâr wedi ei lleoli ar Gampws Pibwrlwyd yng Nghaerfyrddin.

Wedi’i hadeiladu i gynnwys cyfleusterau helaeth, mae’r ganolfan yn gyfleuster hyfforddi pwrpasol, modern gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol.

Mae cyfleusterau'r ganolfan yn cynnwys labordai diagnostig y gellir gyrru i mewn iddynt, gweithdai cerbydau ysgafn chwe-bae a chyfleuster MOT awtomataidd llawn. Yn ogystal mae’n cynnwys gweithdai cerbydau trwm, gweithdy chwaraeon modur gyda ffordd dreigl a swît o ystafelloedd dosbarth TG.

Mae blynyddoedd o brofiad yn y diwydiant gan y tîm modurol, ac maent yn cyflwyno cyrsiau megis cymwysterau Profwr MOT a Rheolwr MOT.

Rhaglen arloesol a gyflwynir yn y ganolfan yw ei Hacademi Chwaraeon Modur ar gyfer plant 13 i 15 oed.  Mae profiad yr academi yn cyflwyno pobl ifanc i'r ystod amrywiol o feysydd sydd ar gael o fewn y diwydiant chwaraeon modur, megis ralio ac autograss. Mae’r rhaglen 10 wythnos, a ategir gan ymweliadau â’r diwydiant, yn cyflwyno sgiliau o ddarllen a chreu nodiadau cyflymder rali i osod siasi a thechnoleg teiars.