Academi TG.

Mae sesiynau'r Academi TG wedi'u hamserlennu ar gyfer pob prynhawn Dydd Mercher yn ein Labordai TG ag adnoddau da ar gampws y Graig. Mae sesiynau'r Academi'n cynnwys Codio, Dylunio Gwefannau, Cymorth Technegol TG, Rhwydweithio a Datrysiadau Meddalwedd TG ar gyfer Busnes.  Yn fuan byddwn yn cyflwyno Seiber-Ddiogelwch a Chyfrifiadura Cwmwl.

Mae'r Academi'n galluogi myfyrwyr i dderbyn addysgu ychwanegol yn eu maes dewisol, ac mae'n darparu cyfleoedd i gystadlu yng Nghystadlaethau Sgiliau Cymru. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi symud ymlaen drwy rowndiau rhanbarthol y DU i rownd derfynol UK Skills, yng nghanolfan NEC Birmingham.  Mae rhai o'n myfyrwyr wedi cynrychioli'r Deyrnas Unedig ar lefel Ewropeaidd a Rhyngwladol hefyd, yng Nghystadlaethau Euro Skills a World Skills.

Cysylltwch â Denise Hudson i gael mwy o wybodaeth Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN