Gwirfoddoli.

Mae gwirfoddoli yn caniatáu i chi gysylltu ag eraill ar draws y coleg. Mae’n rhoi’r cyfle i chi ymarfer sgiliau pwysig a ddefnyddir yn y gweithle, megis gwaith tîm, cyfathrebu, datrys problemau, cynllunio prosiectau, rheoli tasgau, a threfnu. Yn ogystal, mae’n helpu datblygu eich hyder a’ch sgiliau cymdeithasol wrth i chi gwrdd yn rheolaidd â grwpiau o bobl sydd â diddordebau cyffredin.

Gofynnwch i’ch Tiwtor am y cyfleoedd sydd ar gael.

Gwirfoddoli gyda 5x30

Gallai eich rôl gynnwys hyfforddi a chynorthwyo mewn sesiynau ymarferol, trefnu a rhedeg digwyddiadau, casglu data a marchnata. Bydd yr adran 5x30 yn cefnogi eich cais i ddod yn Llysgennad Arian, gyda Chwaraeon Cymru. Bydd gwirfoddoli yn eich galluogi i ennill profiad yn gweithio yn y sector chwaraeon, a bydd yn eich helpu i ddatblygu sgiliau a rhinweddau newydd. Does dim angen i chi fod yn astudio Chwaraeon i wirfoddoli gyda ni. Mae angen i chi fod â diddordeb mewn hyrwyddo chwaraeon a gweithgareddau hamdden, yn ogystal â bod yn frwdfrydig dros annog eraill i fod yn actif.  Mae yna hyblygrwydd i weithio o gwmpas eich amserlen ac i chi ymrwymo amser a fydd yn eich siwtio chi.  Mae gwirfoddolwyr 5x30 yn aelodau gwerthfawr o’r coleg. Rydym yn gwerthfawrogi’r gwaith caled rydych yn ei gyfrannu trwy gydol y flwyddyn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn wirfoddolwr 5x30, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN