Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dewisiad ar gyfer Carfan y DU i brentis safon gorau’r byd.

Mae prentis trin gwallt yng Ngholeg Sir Gâr wedi profi bod ganddi dalent safon gorau’r byd yn dilyn cael ei dewis i Garfan WorldSkills y DU.

Mae Phoebe McLavy, sy’n 20 oed ac yn dod o Gaerfyrddin, wedi cael ei dewis ar gyfer Carfan y DU i  hyfforddi er mwyn cael cyfle i gynrychioli Prydain yn Rwsia’r flwyddyn nesaf yn WorldSkills, cystadleuaeth sgiliau ddwyflynyddol fwyaf y byd.  Ar ôl bod trwy’r holl hyfforddiant, mae hi’n profi wythnos heriol yr wythnos hon (Mawrth 6) yn Nottingham lle mae hi’n cystadlu ar gyfer dewisiad i Dîm y DU.

Ers cychwyn gyda Choleg Sir Gâr yn 2015, trwy ymroddiad a gwaith caled, mae Phoebe wedi dod yn bell ac mae wedi cwblhau ei lefel un yn llwyddiannus, ei Phrentisiaeth Sylfaen ar lefel dau ac mae hi’n gwneud cynnydd da tuag at gwblhau ei rhaglen brentisiaeth lefel tri yn llwyddiannus.

Mae’r prentis trin gwallt Phoebe, sy’n gweithio i salon Morgan Edward yng Nghaerfyrddin, wedi bod yn llwyddiannus mewn ystod o gystadlaethau rhanbarthol a chenedlaethol yn cynnwys WorldSkills UK Live, cystadleuaeth rownd derfynol a gynhelir bob blwyddyn yng nghanolfan NEC Birmingham. Yn ogystal, fe wnaeth hi gystadlu llynedd yng Ngwlad Belg yn erbyn 70 o gystadleuwyr ac enillodd yr aur.

Mae Edward Rees, perchennog salon Morgan Edward wedi bod yn cefnogi Phoebe ar hyd ei thaith gystadlu ac mae wedi darparu hyfforddiant yn ei salon. Meddai: “Dwy flynedd yn ôl dechreuodd Phoebe ei thaith WorldSkills a hithau’n drinydd gwallt ifanc, brwdfrydig, ond dibrofiad iawn. 

“Trwy ei gwaith caled a’i hymroddiad i’w chrefft mae hi wedi cystadlu ar draws y wlad ac wedi ennill nifer o wobrau ar hyd y ffordd. 

“Heddiw mae hi’n aelod tra chymwysedig a thalentog o Garfan y DU ac rydym ni fel salon wedi ymrwymo amser ac egni yn ei datblygiad. Bellach mae Phoebe yn gaffaeliad i ni. 

“Byddwn yn annog cyflogwyr eraill i arwain eu staff i lawr y llwybr gyrfaol cyffrous hwn.”

Ychwanegodd Phoebe McLavy: “Mae cystadlu a hyfforddi wedi bod yn brofiad anhygoel sydd wedi mynd â fi cyn belled â Budapest a’r Eidal ar gyfer gwersyll hyfforddi EuroSkills ac yn lleol, mae fy nghyflogwr a’r coleg yn buddsoddi mewn hyfforddiant ychwanegol.

Mae gan Phoebe gyrchnod terfynol a hynny yw helpu eraill gyda’u teithiau yn y maes trin gwallt.  “Heb y gefnogaeth a’r anogaeth rwyf wedi eu cael oddi wrth fy ymgynghorydd hyfforddi ar fy rhaglen lefel tri, ni fuaswn i yma heddiw yn y broses ddewis hon i Dîm y DU ar gyfer y Worldskills nesaf,” ychwanegodd.

Mae’r prosiect Ysbrydoli Rhagoriaeth Sgiliau yng Nghymru (ISEiW) yn fenter a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy’n annog a chefnogi’r holl gystadleuwyr o Gymru sy’n cymryd rhan mewn cystadlaethau WorldSkills ac mae’n cynnig cefnogaeth i bawb ar bob lefel, o ddigwyddiadau rhanbarthol Cystadlaethau Sgiliau Cymru i lefel ryngwladol. 

Meddai Paul Evans, cydlynydd ISEiW yng Nghymru: “Mae’n broses gystadlu galed ond mae’n gefnogol iawn i gystadleuwyr er mwyn sicrhau eu bod yn cystadlu    ar lefel safon y byd.

“Hefyd mae’n broses gystadleuol iawn sy’n cynnwys cyfundrefn hyfforddiant ddwys, gyda chefnogaeth mentoriaid WorldSkills, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant a cholegau er mwyn sicrhau y dewisir y goreuon i Dîm y DU ar gyfer cystadlu yn WorldSkills.”

Mae WorldSkills cyfwerth â’r Gemau Olympaidd mewn sgiliau. Denodd y digwyddiad 2017 yn Abu Dhabi 1,251 o gystadleuwyr o 59 o wledydd, a denodd dros 150,000 o ymwelwyr.

Mae gan Goleg Sir Gâr enw da am lwyddo mewn cystadlaethau ar lefel fyd-eang ers 2009, yn cynrychioli meysydd yn cynnwys dylunio gwefannau, gwaith saer, plastro a leininau sych, gwasanaethau’r bwyty a thrin gwallt.

Phoebe McLavy