Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Dylan Evans – Prentis Trydanol.

Yn ystod wythnos Prentisiaethau, rydym yn dathlu llwyddiant rhai o'n prentisiaid ardderchog.     

Mae Dylan Evans, sy’n gyn-ddisgybl Ysgol Bro Myrddin yn cael ei gyflogi gan Bullock Brothers, Llanymddyfri wedi iddo gwblhau ei brentisiaeth drydanol yng Ngholeg Sir Gâr a Sgiliau Adeiladu Cyfle.  Mae Dylan yn enghraifft wych o sut y gall prentisiaeth fod yn allweddol i yrfa lwyddiannus ar unrhyw adeg mewn bywyd. 

Wrth adeiladu ei dŷ ei hun, gwnaeth Dylan rywfaint o'r gwaith adeiladu ei hun er mwyn arbed arian a mwynhaodd y gwaith gymaint aeth yn ôl i'r coleg i hyfforddi fel trydanwr.  

Meddai Dylan Evans:  "Rwyf bob amser wedi mwynhau gweithio, ond roeddwn wedi mynd i rigol fel gyrrwr lori ac ni sylweddolais faint oeddwn i'n gweld eisiau gwneud rhywbeth rwy’n ei wir fwynhau nes i mi ddechrau gweithio ar fy nhŷ i.  

"Des i at fy mhrentisiaeth yn hwyrach na'r rhan fwyaf, ond roedd mynd yn ôl i'r coleg yn fy 30au yn un o'r penderfyniadau gorau a wnes i erioed.

"Mae'r cyflog rwyf yn ei ennill wrth weithio tuag at fy mhrentisiaeth yn ddigon i helpu cadw’r ddysgl yn wastad ac rwyf eisoes yn ennill mwy nawr yn fy mlwyddyn olaf na wnes i fel gyrrwr lori."

Mae Dylan, a fu yn y Fyddin Brydeinig yn flaenorol, wedi bod yn brentis trydanol ysbrydoledig sydd wedi dangos ymrwymiad, eiddgarwch, penderfyniad a brwdfrydedd trwy gydol ei amser ar y rhaglen, ac mae hyn wedi ei arwain at gyflawni ei gymwysterau trydanol lefel dau a thri.     Yn ogystal, mae wedi cymryd rhan mewn prosiect adeiladu yn Serbia fel rhan o'i hyfforddiant.  

Mae Dylan yn benderfynol iawn, gyda sgiliau ymarferol a gwybodaeth rhagorol.  Mae wedi ymwneud bob amser ag hyrwyddo’r Wythnos Brentisiaethau trwy fynychu digwyddiadau gyrfaoedd a hefyd mynd i ysgolion lleol a rhoi sgyrsiau ysbrydoledig i blant ifanc ar yrfa yn y diwydiant adeiladu.

Mae prentisiaethau yn chwarae rôl bwysig wrth gynyddu set sgiliau cyffredinol Cymru a gyrru twf economaidd, gan sicrhau bod y genedl yn parhau'n gystadleuol ar lwyfan y byd.  Mae prentisiaethau yn fuddsoddiad gwerth chweil i gyflogwyr sy'n gallu hyfforddi eu gweithlu yn y sgiliau arbenigol sydd eu hangen arnynt i gynnal a thyfu eu busnesau.  

O ganlyniad i ymrwymiad parhaus 100% Dylan ar y rhaglen brentisiaeth, llwyddodd i ennill Prentis Masnach y Flwyddyn gyda Gwobrau Rhagoriaeth Adeiladu G4C fis Hydref diwethaf.

Caiff y Rhaglen Brentisiaeth yng Nghymru ei hariannu gan Lywodraeth Cymru gyda chymorth gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.

Dylan Evans