Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Slide 1 - copy
Slide 1 - copy - copy

Cyrsiau Modurol

Rydym ni’n cynnig un o’r canolfannau Hyfforddi Modurol mwyaf yng Nghymru, gydag amrywiaeth helaeth o gyrsiau Hyfforddi Modurol ar dri safle; campysau Pibwrlwyd, Caerfyrddin ac Aberteifi, heb anghofio’r ganolfan Fodurol newydd sbon (agorwyd yn ystod hydref 2018) yn SA1, Abertawe.

Caiff ein cymwysterau Modurol eu cyflwyno gan diwtoriaid sydd â chyfoeth o brofiad diwydiant yn y byd go iawn. Cefnogir ein cyrsiau gydag achrediadau proffesiynol a gydnabyddir gan y diwydiant a hyfforddiant sy’n asesu diogelwch a gallu technegwyr sy’n cynnal ac yn atgyweirio cerbydau.

Roedd y cwrs hyfforddi a gyflwynwyd gan Goleg Sir Gâr ar gyfer ardystiad DPP blynyddol MOT yn rhagorol gyda phob technegydd yn cyflawni marc pas yn uwch na 90%.

Rydym wrth ein bodd gyda chynnwys yr hyfforddiant a hefyd y ffaith yr ymgymerwyd â’r hyfforddiant ar ein tir a’n safleoedd ni, gan leihau’r gost a’r amser roedd rhaid i staff fod i ffwrdd o’r gweithle.

Byddwn yn argymell yn gryf fod Coleg Sir Gâr yn mynd i’r afael â’r hyfforddiant gorfodol hwn ar gyfer gwerthwyr cerbydau eraill.

Oherwydd llwyddiant y cwrs hwn byddwn ni bellach yn gofyn i Goleg Sir Gâr ymgymryd â hyfforddiant ar gyfer ein cwrs Hyfforddiant Cerbydau Hybrid sydd i ddod.

Kerry Morgan, Rheolwr Gwasanaeth Grŵp Days