Campus slider
Campus slider

Gwasanaethau Cyhoeddus

Mae gwella safonaCroeso i'r gymuned Gwasanaethau Cyhoeddus yng Ngholeg Sir Gâr . Rydym yn dîm bach ac ymroddedig gyda blynyddoedd lawer o brofiad addysgu yn ogystal ag amser a dreuliwyd yn gweithio yn y sector cyhoeddus. Rydym yn cyflwyno'r cyrsiau canlynol yn ein hardal:

Diploma Rhagarweiniol Lefel 1 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus
Diploma Lefel 2 mewn Paratoi ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus
Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Amddiffynnol mewn Lifrai

Mae'r cyrsiau cyffrous hyn, sy'n cael eu cynnal ar Gampws Graig, yn rhoi cipolwg i fyfyrwyr ar waith y gwasanaethau brys, milwrol a gwirfoddol. Nid yn unig y mae'r cwrs yn caniatáu i ddysgwyr ddatblygu eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'r sector cyhoeddus, ond mae'n caniatáu iddynt ddatblygu sgiliau ymarferol a throsglwyddadwy sy'n cael eu gwerthfawrogi yn y gweithle ac addysg uwch. Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys: gweithio mewn tîm; gweithio o frîff rhagnodedig; gweithio o fewn terfynau amser; cyflwyno gwybodaeth yn effeithiol; bod yn drefnus a datblygu gwytnwch.

Cyrsiau

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN