Ffon: 01554 748179

Mynediad i Gelf Addysg Uwch - Celf a Dylunio L3


Corff Dyfarnu:

Agored

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Blwyddyn (Llawn Amser 4 diwrnod yr wythnos)

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen lefel 3 yw hon sydd yn rhoi cyfle i chi astudio celf a dylunio mewn ffyrdd archwiliol, ymchwiliol ac arbrofol. Mae'r cwrs wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr nad ydynt o bosibl wedi ennill unrhyw gymwysterau ffurfiol blaenorol, ond sydd mewn cyfweliad portffolio yn arddangos brwdfrydedd, ymrwymiad i gelf a dylunio, a bod ganddynt y potensial i gwblhau’r cwrs a gwneud cais am le ar gyrsiau gradd creadigol.

Yn draddodiadol, mae'r rhaglen yn cynnwys ystod amrywiol o grwpiau oedran ac rydym yn eich annog i ddatblygu eich sgiliau creadigol a thechnegol trwy ddarlithoedd, gweithdai a phrosiectau.

Rhaglen Nodweddion

Mae cynnwys y rhaglen yn cwmpasu lluniadu, peintio, astudiaethau dylunio 2D / 3D a Hanes Celf; unedau sydd yn darparu ymwybyddiaeth gyffredinol, gwybodaeth a dealltwriaeth o gelf, dylunio a’i gyd-destunau. Mae'r unedau Celf yn golygu gweithio'n uniongyrchol o arsylwi i ddatblygu sgiliau dadansoddol, cofnodol a chyfansoddol y byddwch yn eu cymhwyso i waith creadigol, personol. Mae’r unedau Dylunio yn eich cyflwyno i ddisgyblaethau megis Graffeg, Cerameg, Cerflunio, Tecstilau a Chelfyddyd Gain.

Mae’r Sgiliau Astudio Craidd yn cynnwys Cyfathrebu, Sgiliau Meddwl, Paratoi Portffolio. 

Dilyniant a Chyflogaeth

Bydd y cwrs yn eich helpu i ddarganfod y maes penodol rydych yn frwdfrydig drosto a bydd yn eich cefnogi yn eich cais UCAS ar gyfer astudio gradd. Ar draws y flwyddyn, trwy raglen bwrpasol, byddwch yn datblygu sgiliau, gwybodaeth a phortffolio gweledol er mwyn mynychu eich cyfweliadau gradd. Mae dysgwyr wedi llwyddo i ennill lleoedd ar raglenni gradd mewn celf a dylunio yn Ysgol Gelf Caerfyrddin yng Ngholeg Sir Gâr a cholegau a phrifysgolion ledled y DU.

Cynnwys y Rhaglen

Mae myfyrwyr yn astudio cyfres o unedau â chyfanswm o 60 credyd sy’n cwmpasu unedau craidd ac academaidd.  Mae’r unedau hyn yn orfodol.

Dull Asesu

Rydych yn cyflwyno gwaith ar gyfer ei asesu ar ddiwedd pob uned astudio. Caiff pob uned ei graddio fel Pas, Teilyngdod neu Ragoriaeth. Mae'r gwaith yn ddarostyngedig i ddilysu mewnol ac allanol.

Gofynion Mynediad

Portffolio Gweledol: samplau o waith celf a dylunio. Er nad yw'n ofyniad mynediad, mae'n fuddiol cael TGAU mewn Mathemateg a Saesneg.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Jobswell Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY