Ffon: 01554 748179

Diploma Lefel 3 mewn Technoleg Gwybodaeth


Corff Dyfarnu:

OCR

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae’r Cambridge Technical yn gymhwyster galwedigaethol ar Lefel 3. Mae’n sylfaen delfrydol ar gyfer myfyrwyr sy’n ymuno â’r gweithle, gan roi cefndir damcaniaethol iddynt a gaiff ei atgyfnerthu gyda sgiliau ymarferol sy’n trosglwyddo i’r gweithle modern. Mae’r Diploma Estynedig yn gyfwerth â 3 phwnc Safon Uwch ac mae pob Uned yn cael ei graddio ar lefel Pas (P), Teilyngdod (M) neu Ragoriaeth (D). Mae’r cymhwyster newydd hwn wedi’i anelu’n benodol at fyfyrwyr 16 oed ac wedi ei gynllunio i fod yn fwy perthnasol i addysg bellach yn ogystal â darparu sgiliau perthnasol a dymunol ar gyfer y gweithle.

Rhaglen Nodweddion

• Prentisiaethau • Gwaith mewn gweithleoedd cysylltiedig â Thechnoleg Gwybodaeth • Cwrs coleg arall ar lefel uwch • Cwrs gradd mewn prifysgol • Cychwyn busnes (entrepreneuriaeth)

Dilyniant a Chyflogaeth

Cynnwys y Rhaglen

Dull Asesu

Asesu parhaus drwy waith aseiniad.

Gofynion Mynediad

Y gofynion mynediad lleiaf arferol yw 4 TGAU gradd C neu uwch yn cynnwys Saesneg neu Ddiploma Lefel 2 mewn pwnc perthnasol.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 1 Year Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY