Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Uwch mewn Amaethyddiaeth


Corff Dyfarnu:

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Rhwng 12 a 24 mis yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Mae Prentisiaeth Uwch yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith ar Lefel 4 lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae’r llwybr Rheolaeth Amaethyddol yn briodol ar gyfer rheolwyr uned sy’n gyfrifol am reolaeth menter benodol - h.y. uned ddefaid neu bîff.

Mae’r llwybr rheolaeth busnes Amaethyddol yn briodol ar gyfer Rheolwr Cynorthwyol Fferm sy’n cynorthwyo Rheolwr Fferm gyda rheolaeth fferm.  Bydd y Prentis yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig a bydd yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Gall y cyflwyno gynnwys mynychu’r coleg un dydd yr wythnos, ar sail rhyddhau am floc byr neu ddysgu o bell.  Dylai’r dysgwr gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 4 o fewn y raddfa amser gytunedig.

Rhaglen Nodweddion

 • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sy’n cwblhau’r Brentisiaeth Uwch hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Gyrsiau Addysg Uwch eraill.

Cynnwys y Rhaglen

Llwybr 1

Tystysgrif Lefel 4 City & Guilds mewn Rheolaeth Amaethyddol Seiliedig ar Waith

Llwybr 2

Diploma Lefel 4 City & Guilds mewn Rheolaeth Busnes Amaethyddol Seiliedig ar Waith

Llwybrau 1 a 2

Tystysgrif Lefel 4 Edexcel BTEC mewn Rheoli Prosiect ar gyfer diwydiannau Ar Dir

Rhaid cyflawni Sgiliau Hanfodol er mwyn cwblhau’n llwyddiannus: -

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Llythrennedd Digidol Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Dull Asesu

Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith

Gofynion Mynediad

Mae’r diwydiant Amaeth am i’r gofynion mynediad ar gyfer y Brentisiaeth Uwch fod yn hyblyg, felly mae wedi awgrymu y dylid cwblhau un o’r canlynol:-

 • Diploma Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth Seiliedig ar Waith
 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth Seiliedig ar Waith
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth
 • Tystysgrif Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth
 • Diploma Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth
 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau Hwsmonaeth Moch
 • Prentisiaeth Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth
 • NVQ Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth Cnydau/Da Byw
 • Profiad ymarferol yn y Diwydiant Amaeth
 • Gwaith gwirfoddol yn y Diwydiant Amaeth
 • 5 TGAU (A*-C)
 • 2 bwnc UG/Safon Uwch
Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Gelli Aur Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY