Ffon: 01554 748179

BSc (Anrh) Hyfforddiant a Pherfformiad Rygbi


Corff Dyfarnu:

UOW

Sector:

Addysg Uwch

Hyd y Rhaglen:

1 - 2 blynedd gan ddibynnu ar y cymhwyster

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Côd UCAS: C22

Côd Cwrs: BSC1-SCPR - Gradd BSc (Anrhydedd) (blwyddyn yn llawn amser, 2 flynedd yn rhan-amser, ychwanegiad o'r Radd Sylfaen)

Mae hwn yn gwrs addysg uwch sy'n canolbwyntio ar Hyfforddiant a Pherfformiad Rygbi. Gallwch ddilyn y cwrs yn llawn amser neu'n rhan-amser. Bydd cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus yn arwain at Radd BSc (Anrhydedd).

Rhaglen Nodweddion

  • Mynediad lleol i gwrs Gradd Prifysgol mewn Chwaraeon
  • Cynlluniwyd y cwrs hwn ar y cyd â chyflogwyr lleol a Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant. Mae'n gyfoes, yn academaidd gywir ac yn diwallu anghenion y farchnad waith leol
  • Mae'r cwrs yn canolbwyntio ar Hyfforddiant a Pherfformiad Rygbi a'r disgyblaethau cysylltiedig
  • Mae'r cwrs yn defnyddio cysylltiadau cymunedol cryf a sefydlwyd gan yr adran i leoli myfyrwyr mewn ysgolion lleol a chyda Swyddogion Datblygu Chwaraeon lleol er mwyn cael profiad ymarferol
  • Mae gan y cwrs hefyd gysylltiadau cryf â Thimau Proffesiynol Elit megis y Scarlets ble gall myfyrwyr gael profiad diwydiannol hanfodol
  • Mae'r 'ychwanegiad' yn cynnwys 5 modiwl (120 credyd ar Lefel 6)

Dilyniant a Chyflogaeth

Mae gyrfaoedd sy'n ymwneud yn uniongyrchol â Chwaraeon ac Addysg Gorfforol yn cynnwys Gweinyddwr Chwaraeon, Hyfforddwr Rygbi, Swyddog Datblygu Rygbi, dadansoddwr chwaraeon, hyfforddwr cryfder a chyflyru ac Athro neu Ddarlithydd Addysg Gorfforol.

Mae gyrfaoedd eraill lle gall astudio chwaraeon fod yn ddefnyddiol yn cynnwys y Gwasanaethau Brys a'r Lluoedd Arfog, a Gwerthu a Gwaith Ieuenctid.

Cynnwys y Rhaglen

Modiwlau:

Hyfforddiant Perfformiad Uchel Traethawd Hir Materion Cyfoes mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Rygbi, Arsylwi a Dadansoddi Hyfforddiant a Pherfformiad Rygbi a Cryfder a Chyflyru

Dull Asesu

Caiff modiwlau eu hasesu trwy gyfuniad o aseiniadau, astudiaethau achos, llyfr log ac asesiad sgiliau ymarferol.

Caiff modiwlau mwy theoretig eu hasesu trwy gyfuniad o arholiadau ffurfiol, aseiniadau, astudiaethau achos a gwaith prosiect.

Gofynion Mynediad

Gradd Sylfaen neu 240 Credyd (120 ar Lefel 4 a 120 ar Lefel 5).

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 3 Years Gwneud Cais Via UCAS Ymholidarllen mwy
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY