Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth - Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion


Corff Dyfarnu:

OCR

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

2 Flynedd

Cyflenwi Dwyieithog:

Gellir astudio'r cwrs hwn yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen dysgu yn y gweithle ar Lefel 3 yw Prentisiaeth lle mae'r dysgwr yn 'ennill wrth ddysgu'. Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr sy'n cael eu cyflogi fel Cynorthwywyr Dysgu neu weithwyr cymorth tebyg sydd ag elfen o gyfrifoldeb o fewn rôl eu swydd. Caiff y Prentis ei gyflogi a bydd yn derbyn o leiaf y cyflog prentisiaeth lleiafswm. Bydd y Prentis yn mynychu'r coleg ar un prynhawn/nos a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser y cytunir arni.

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r Prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn.
  • Staff profiadol, gwybodus a chefnogol yn cyflwyno unedau yn y coleg.

Dilyniant a Chyflogaeth

Rhaglen dysgu yn y gweithle ar Lefel 3 yw Prentisiaeth lle mae'r dysgwr yn 'ennill wrth ddysgu'. Mae'r rhaglen yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr sy'n cael eu cyflogi fel Cynorthwywyr Dysgu neu weithwyr cymorth tebyg sydd ag elfen o gyfrifoldeb o fewn rôl eu swydd. Caiff y Prentis ei gyflogi a bydd yn derbyn o leiaf y cyflog prentisiaeth lleiafswm. Bydd y Prentis yn mynychu'r coleg ar un prynhawn/nos a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 o fewn y raddfa amser y cytunir arni.

Cynnwys y Rhaglen

Diploma Lefel 3 mewn Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion

Mae'r unedau gorfodol yn cynnwys: Deall datblygiad plant a phobl ifanc; deall sut i ddiogelu lles plant a phobl ifanc; Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant mewn gwaith gyda phlant a phobl ifanc; cefnogi iechyd a diogelwch plant a phobl ifanc; cefnogi gweithgareddau dysgu.

Enghraifft o unedau dewisol: Cefnogi datblygiad llythrennedd; cefnogi datblygiad rhifedd; darparu cymorth dwyieithog ar gyfer dysgu ac addysgu; cefnogi plant a phobl ifanc yn ystod cyfnodau o newid yn eu bywydau; arwain gweithgaredd allgyrsiol; arwain ac ysgogi eraill.

  • SHC Lefel 2 Cymhwyso Rhif
  • SHC Lefel 2 Cyfathrebu
  • SHC Lefel 2 Technoleg Gwybodaeth
  • Hawliau a Chyfrifoldebau'r Gweithiwr

Dull Asesu

Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.

Gofynion Mynediad

Rhaid i brentisiaid fod yn cael eu cyflogi fel aelodau o'r gweithlu ysgol sy'n cefnogi gwaith dysgu ac addysgu disgyblion mewn maes sy'n gofyn am wybodaeth a sgiliau arbenigol. Yn amodol ar gyfweliad llwyddiannus.

Blwyddyn Academaidd Cyflenwi Campws Blwyddyn Academaidd Opsiynau cwrs
2019 - 2020 Full Time Graig Campus 2 Years Ymholidarllen mwy Gwneud Cais
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY