Ffon: 01554 748179

Prentisiaeth Sylfaen - Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Modur


Corff Dyfarnu:

IMI

Sector:

Addysg bellach

Hyd y Rhaglen:

Bydd angen rhwng 12 a 24 mis i gwblhau Prentisiaeth Sylfaen, yn dibynnu ar allu a phrofiad blaenorol.

Cyflenwi Dwyieithog:

Mae'r cwrs hwn ar gael trwy gyfrwng y Gymraeg

Rhaglen Disgrifiad

Rhaglen dysgu yn y gweithle yw Prentisiaeth Sylfaen lle mae'r dysgwr yn 'ennill wrth ddysgu'. Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed. Caiff y prentis ei gyflogi a bydd yn derbyn o leiaf y cyflog prentis lleiafswm. Bydd y prentis yn mynychu'r coleg drwy gael ei ryddhau am y dydd a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth lefel dau o fewn y raddfa amser y cytunir arni.

Mae'r rhaglen prentisiaeth ar gael mewn llwybrau cerbydau ysgafn a thrwm.

 

Rhaglen Nodweddion

  • Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn.

Dilyniant a Chyflogaeth

Gall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth ar lefel tri os yn briodol.

Cynnwys y Rhaglen

Bydd rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

  • Diploma Lefel 2 mewn Cymhwysedd Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn
  • Diploma Lefel 2 mewn Egwyddorion Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau Ysgafn
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 1
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 1
  • Sgiliau Hanfodol Cymru TG Lefel 1
  • Hawliau a Chyfrifoldebau'r Gweithiwr

Dull Asesu

Gwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gweithle a thystiolaeth yn y gweithle.

Gofynion Mynediad

Byddai'r fframwaith hwn mewn Cynnal ac Atgyweirio Cerbydau yn addas i rywun sydd â diddordeb yn agweddau technegol cerbydau modur, sy'n hoffi gwaith ymarferol, sy'n dda gyda'i ddwylo, sy'n mwynhau cyswllt wyneb yn wyneb gyda chwsmeriaid ac sy'n mwynhau adnabod a datrys problemau.

Mae cyflogwyr yn ceisio denu ymgeiswyr sydd â diddordeb brwd mewn gweithio yn y diwydiant adwerthu moduron, mewn swyddi cynnal ac atgyweirio cerbydau ac sydd â sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol fel sail ar gyfer y brentisiaeth hon.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

No Occurrences of this course are currently avaialbale
Campws Cyfeiriad Cod post
Ammanford Campus Dyffryn Road,
Ammanford,
Carmarthenshire
SA18 3TA
Gelli Aûr Campus Gelli Aûr,
Llandeilo,
Carmarthenshire
SA32 8NJ
Graig Campus Sandy Road,
Llanelli,
Pwll,
Carmarthenshire
SA14 4DN
Pibwrlwyd Campus Pibwrlwyd,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 2NH
Jobswell Campus Jobs Well Road,
Carmarthen,
Carmarthenshire
SA31 3HY