Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Cymdeithaseg

Disgrifiad o'r RhaglenCymdeithaseg yw’r astudiaeth o ymddygiadau a rhyngweithiadau dynol ac mae’n faes o ddiddordeb a dylanwad academaidd sy’n tyfu. Mae’n edrych yn fanwl ar faterion cyfoes yn ein cymdeithas megis anghydraddoldebau cymdeithasol mewn perthynas â hil, rhyw, a dosbarth cymdeithasol drwy astudio sefydliadau cymdeithasol megis y Teulu, Addysg a Throsedd.  Yn ogystal â mynd i’r afael â’r pynciau hyn yn yr ystafell ddosbarth academaidd, mae ymweliadau coleg i leoedd megis Carchar EM Abertawe, yn helpu myfyrwyr i gymhwyso theori i sefyllfaoedd ymarferol yn ogystal ag ennill cipolwg ar y gyrfaoedd niferus sydd ar gael yn y maes hwn.


Nodweddion y Rhaglen  • Cysylltiadau gyda Lefel UG Llywodraeth a Gwleidyddiaeth
  • Trafodaethau ynghylch materion cyfoes
  • Datblygu sgiliau trosglwyddadwy
  • Datblygu sgiliau meddwl beirniadol ymhellach.

Dilyniant a ChyflogaethGyda phrifysgolion yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau megis Cymdeithaseg a Throseddeg, Cymdeithaseg a’r Gyfraith yn ogystal â Chymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol, mae astudio ar lefel israddedig yn y maes hwn wedi dod yn ddewis poblogaidd ymysg ein myfyrwyr.  Mae sgiliau sydd wedi eu mireinio mewn Cymdeithaseg hefyd yn addas ar gyfer llwybrau dyniaethau a gwyddorau cymdeithasol eraill.  Ar ôl ennill gradd A mewn Safon Uwch Cymdeithaseg yn 2018, mae un o’n myfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Caerdydd; gan obeithio dilyn gyrfa ym maes Cymdeithaseg a Throseddeg.   Mae nifer o fyfyrwyr y gorffennol wedi cwblhau eu graddau Gwyddorau Cymdeithasol yn llwyddiannus ac maen nhw bellach yn gweithio fel rheolwyr yn y GIG ac mewn agweddau o Waith Cymdeithasol i lywodraethau lleol a byrddau iechyd.

85% A* - C yng nghanlyniadau 2018.


Cynnwys y Rhaglen 

Lefel UG:

Caffael Diwylliant a Chymdeithaseg y Teulu, Cymdeithaseg Addysg a Dulliau Ymchwilio Cymdeithasegol.

Lefel U2:

Cymdeithaseg Trosedd a Gwyredd, Anghydraddoldeb Cymdeithasol a Damcaniaeth Gymdeithasegol a Dulliau Ymchwilio.

 


Asesu'r RhaglenLefel UG Dau arholiad: 40% y Safon Uwch terfynol

Uned 1 - arholiad ysgrifenedig

Uned 2 - arholiad ysgrifenedig

Lefel U2 Dau arholiad: 60% y Safon Uwch terfynol

Uned 3 - arholiad ysgrifenedig

Uned 4 - arholiad ysgrifenedig. 


Gofynion y RhaglenBydd angen i fyfyrwyr rhwng 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

Rhaid i fyfywyr gael o leiaf gradd B mewn TGAU Saesneg Iaith gan fod y cwrs hwn yn cynnwys cryn dipyn o ysgrifennu traethodau.

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.