Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Cymraeg Ail Iaith

Disgrifiad o'r RhaglenDwyieithrwydd – y ffordd ymlaen / Bilingualism – the way ahead. Ydych chi am allu cyfathrebu mewn mwy nag un iaith? Ydych chi am wella eich cyfleoedd am waith? Ydych chi’n hoff o her? Bydd astudio Cymraeg yn rhoi cyfle i chi ymwneud â ffilmiau a llenyddiaeth Cymraeg; i ymgymryd ag ymchwil personol i bwnc o’ch dewis; i ddysgu sut i gyfathrebu gan ddefnyddio fformatau a seiniau amrywiol mewn ail iaith. Byddwch yn datblygu ystod eang o sgiliau gan gynnwys cyfathrebu, datrys problemau, hyblygrwydd, gwaith tîm a chreadigrwydd - a bydd y rhain i gyd yn eich gwneud yn gyflogadwy iawn ac yn fyfyriwr dymunol ar gyfer unrhyw gwrs addysg uwch. 


Nodweddion y Rhaglen  • Mae pwyslais mawr ar waith llafar, gyda myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau a pharau'n rheolaidd i drafod materion cyfoes
  • Mae defnydd o iaith a gramadeg yn agweddau allweddol ar y cwrs, gan helpu myfyrwyr i ddatblygu cywirdeb a rhwyddineb yn y Gymraeg.
  • Astudir amrywiol fathau o lenyddiaeth ac mae barddoniaeth, storiau byrion a dramâu yn sail ar gyfer trafodaethau ar lafar ac aseiniadau ysgrifenedig.

Dilyniant a ChyflogaethMae myfyrwyr llwyddiannus wedi mynd ymlaen i astudio amrywiaeth o raddau yn y Gymraeg yn y brifysgol, sydd wedi eu harwain yn eu tro i fod yn athrawon yr iaith Gymraeg, cyfieithwyr, cyhoeddwyr neu diwtoriaid. Mae eraill wedi symud ymlaen i astudio pynciau lle bydd eu sgiliau Cymraeg o ddefnydd yn y dyfodol e.e. y Cyfryngau, Newyddiaduriaeth, Llywodraeth Leol a’r Cyngor, Addysg a Nyrsio.

Yn 2018 derbyniodd myfyriwr ohebiaeth bersonol gan diwtor derbyniadau yn y brifysgol, yn ei ganmol ar ansawdd a safon ei ddatganiad personol, a ysgrifennwyd i gefnogi ei gais i astudio'r Gymraeg. Mae’r myfyriwr hwn wedi derbyn lle ym Mhrifysgol Caerdydd ac wedi dangos y fath allu yn y pwnc, mae wedi gallu ymuno â’r ffrwd iaith gyntaf o’r cychwyn.

 

Yn 2018, y gyfradd basio yn U2 oedd 100% A* - C, gyda 67% o fyfyrwyr yn ennill graddau A*-B.


Cynnwys y RhaglenLefel UG: 

Modiwl 1 - Llefaredd a Ffilm;

Modiwl 2 - Gwaith Cwrs;

Modiwl 3 - Gramadeg a Barddoniaeth

U2: 

Modiwl 1 - Llefaredd a Drama;

Modiwl 2 - Storiau Byrion a Defnyddio Iaith;

Modiwl 3 - Gramadeg a Barddoniaeth


Asesu'r RhaglenUG

Uned 1 - Arholiad llafar - 15%; Uned 2 - Gwaith cwrs - 10%; ac Uned 3 - Arholiad ysgrifenedig - 15%

U2

Uned 4 - Arholiad llafar - 25%; Uned 5 - Arholiad ysgrifenedig - 15%; ac Uned 6 - Arholiad ysgrifenedig - 20%

 


Gofynion y RhaglenFel rheol mae angen i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6/t TGAU gradd A* - C.

B mewn TGAU Cymraeg a C neu uwch mewn Saesneg Iaith a Mathemateg.

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r gyfadran.