Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Mathemateg / Mathemateg Bellach

Disgrifiad o'r RhaglenMathemateg yw'r ffurf uchaf o weithgaredd deallusol y gall dyn gymryd rhan ynddo.

Dywedodd Pythagoras unwaith, “rhif yw popeth!”

Trwy astudio UG/Safon Uwch mewn mathemateg byddwch yn darganfod pa mor fawr yw’r rhan y mae mathemateg yn ei chwarae yn y byd, sef iaith sylfaenol cyfathrebu mewn gwyddoniaeth a’r cyfanfyd yn gyffredinol.

Trwy ymgymryd â chwrs mewn UG/Safon Uwch Mathemateg  a/neu Safon Uwch Mathemateg Bellach byddwch yn datblygu eich sgiliau dadansoddol, datrys problemau, meddwl yn feirniadol, rhifedd a chyfathrebu.


Nodweddion y RhaglenMae’r cwrs UG/Safon Uwch mewn Mathemateg yn adeiladu ar wybodaeth a enillwyd o’r cwrs TGAU mathemateg haen uwch, ond mae’n datblygu’r deunydd yn drwyadl i lefel uchel wrth baratoi ar gyfer gradd brifysgol mewn Mathemateg/Gwyddoniaeth.

Cyflwynir y cwrs drwy fformat arddull darlith sydd hefyd yn cynnwys trafodaeth ddosbarth, peth gwaith grŵp, ynghyd â thrafodaeth un i un gyda’ch darlithwyr a chymheiriaid. Ar ddiwedd y rhan fwyaf o ddarlithoedd, gosodir ymarferion gwaith cartref graddedig sy'n cael eu marcio/eu hasesu a'u dychwelyd i chi gyda chywiriadau ac awgrymiadau addas ar sut i wella.


Dilyniant a ChyflogaethMae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr Safon Uwch Mathemateg yn symud ymlaen i addysg uwch i ddilyn cwrs gradd. Fodd bynnag, mae rhai yn dewis cyflogaeth.

Bydd y sgiliau rhifiadol, rhesymegol, dadansoddol a meddwl yn feirniadol y byddwch yn eu datblygu drwy’r cwrs hwn yn sicrhau lefelau uchel o gyflogadwyedd.

I’r myfyrwyr hynny sy’n gobeithio sicrhau lle yn un o brifysgolion y Grŵp Russell yn ogystal â phrifysgolion Rhydychen a Chaergrawnt ar gyfer y gwyddorau naturiol, economeg, ac ati, mae cael Safon Uwch mewn Mathemateg Bellach yn aml yn ddymunol, neu mewn rhai achosion, yn hanfodol.


Cynnwys y RhaglenMae’r rhaglenni UG/Safon Uwch Mathemateg a Mathemateg Bellach yn cynnwys astudio’r elfennau craidd Mathemateg Bur, Mecaneg ac Ystadegau. Dyma bileri'r holl gyrsiau mathemateg, sy’n darparu paratoad cadarn a thrwyadl i chi ar gyfer astudiaeth bellach mewn Addysg Uwch neu ar gyfer cyflogaeth.


Asesu'r RhaglenTrwy arholiadau allanol yn unig. 

Dau arholiad modiwl ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf a dau bellach ar ddiwedd yr ail flwyddyn ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch. 

Mae myfyrwyr Mathemateg Bellach yn sefyll Safon Uwch Mathemateg ar ddiwedd y flwyddyn gyntaf ac yna’n mynd ymlaen i astudio pum uned Mathemateg Bellach ychwanegol yn yr ail flwyddyn.

 

 


Gofynion y RhaglenUG/Safon Uwch Mathemateg

Fel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

O leiaf gradd B mewn TGAU Mathemateg Haen Uwch. Byddai hefyd o fudd o ran paratoi ar gyfer astudio Safon Uwch mathemateg bod tystysgrif CBAC mewn mathemateg ychwanegol yn cael ei hastudio ochr yn ochr â TGAU mathemateg.

 

 

UG/Safon Uwch Mathemateg Bellach

Fel rheol mae'n ofynnol bod gan fyfyrwyr 16 - 19 oed o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

Mae angen o leiaf gradd A mewn TGAU Mathemateg Haen Uwch i astudio Safon Uwch Mathemateg Bellach. Yn ddelfrydol, bydd myfyrwyr hefyd wedi astudio cymhwyster CBAC Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol.

           

 

 

                                                       

 


Costau YchwanegolBydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar ac adnoddau, a fydd yn ddigonol ar gyfer cwblhau eich rhaglen astudio.

Nid oes costau ychwanegol i astudio’r cwrs hwn, fodd bynnag, bydd angen i chi ddarparu eich ffolder cwrs a deunydd ysgrifennu eich hun. Bydd angen cyfrifiannell Casio fx 991 EX arnoch hefyd.