Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Ffiseg

Disgrifiad o'r RhaglenMae Safon Uwch Ffiseg yn gymhwyster pwysig ar gyfer llawer o yrfaoedd.    Mae'n faes astudio hynod ddiddorol ac ysgogol sy'n herio myfyrwyr yn barhaus ac sy’n gofyn am feddwl creadigol. Mae Safon Uwch Ffiseg yn adeiladu ar y cysyniadau a'r sgiliau a ddatblygwyd yn TGAU Ffiseg.  Mae'n caniatáu i fyfyrwyr werthfawrogi sut mae Gwyddoniaeth sylfaenol yn gweithio a chymwysiadau Gwyddoniaeth yn y byd ehangach. Bydd yn datblygu eich sgiliau dadansoddol, gwerthusol a synoptig.     Byddwch hefyd yn gwella eich sgiliau ymarferol, gan gynnwys y gallu i gynllunio a thrin gwybodaeth a data. At hynny, bydd Ffiseg hefyd yn addysgu ac yn gwella llawer o'ch sgiliau allweddol ehangach megis cymhwyso rhif, TGCh, datrys problemau a meddwl yn rhesymegol.

 

Mae'r cwrs hwn yn ymwneud â meddwl rhesymegol a dealltwriaeth o gysyniadau. Mae datblygu sgiliau datrys problemau, pwerau dadansoddi a thechnegau gwerthuso yn paratoi myfyrwyr ar gyfer unrhyw faes astudio perthnasol yn y dyfodol. Defnyddir ffiseg ac ymchwilio gwyddonol i ddatrys problemau ac i ysgogi ywybyddiaeth o effaith gymdeithasol, dechnolegol, amgylcheddol ac economaidd ffiseg ar gymdeithas heddiw.


Nodweddion y Rhaglen  • Caiff myfyrwyr eu hannog i ddatblygu brwdfrydedd a diddordeb mewn ffiseg drwy ddarllen llyfrau, cylchgronau a safleoedd rhyngrwyd ehangach a bydd ganddynt gyfleoedd i roi cyflwyniadau ar bynciau cyfoes
  • Caiff gwersi eu hategu gan arddangosiadau, clipiau fideo a gwaith ymarferol unigol a gyflawnir mewn labordy pwrpasol modern sydd ag awyrgylch dymunol
  • Mae'r enghreifftiau a'r problemau yn aml yn ymwneud â'r byd go iawn lle'r ydym yn byw
  • Ceir gwaith cartref rheolaidd ar y rhaglen hon

Dilyniant a ChyflogaethMae Safon Uwch Ffiseg yn bwnc Safon Uwch traddodiadol ac mae wedi cael ei nodi fel pwnc hwyluso allweddol gan Brifysgolion Elit y Grwp Russell. Mae yna lawer o lwybrau gyrfaol y gellir eu dilyn gyda chymhwyster ôl-16 mewn Ffiseg - cyfathrebu; seryddiaeth; trafnidiaeth a pheirianneg awyrofod; ymchwil a datblygiad; addysg; meteoroleg; gwyddoniaeth amgylcheddol; meddygaeth ac iechyd; eigionegwr; technegydd sain a llawer o rai eraill. Mae cyrchfannau diweddar myfyrwyr Ffiseg CSG wedi cynnwys Abertawe i astudio Peirianneg Sifil; Dundee i hyfforddi fel Peilot Masnachol a Pheirianneg Gemegol a Deunyddiau ym Mhrifysgol Caerfaddon.  

 

Mae'r canlyniadau mewn Ffiseg UG wedi'u graddio ar lefel 2 gan ALPS, "Eithriadol" am y ddwy flynedd ddiwethaf.


Cynnwys y RhaglenUG

PH1 - Mudiant, Egni a Mater  

PH2 - Trydan a Golau (50% yr UG a 20% y Safon Uwch)

 

U2

PH3 - Osgiliadau a Niwclysau (25% y Safon Uwch)

PH4 - Meysydd a Ffiseg Chwaraeon (Opsiwn - dewisir gan y tiwtor) (25% y Safon Uwch)

PH5 - Arholiad Ymarferol - Asesiad Rheoledig (10% y Safon Uwch)


Asesu'r Rhaglen 

UG - 

Uned 1 arholiad ysgrifenedig: Uned 2 arholiad ysgrifenedig (100% yr UG a 40% y Safon Uwch)

U2 -

Uned 3 arholiad ysgrifenedig: Uned 4 arholiad ysgrifenedig (50% y Safon Uwch) 

        Uned 5 asesiad ymarferol (10% y Safon Uwch)


Gofynion y RhaglenMae angen i fyfyrwyr sy'n symud ymlaen o'r ysgol fod ag o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

O leiaf Gradd B TGAU mewn Mathemateg a Ffiseg neu Wyddoniaeth Dyfarniad Dwbl

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.