Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Astudiaethau'r Cyfryngau

Disgrifiad o'r RhaglenEverything means something. We just need to find out how to read it’ – Phillip Pullman

Yn oes ddigidol heddiw, mae Astudiaethau'r Cyfryngau yn hynod o ddefnyddiol wrth fynd i'r afael â, dadansoddi a deall effeithiau'r cyfryngau torfol modern.   Yn bennaf mae'n denu myfyrwyr sydd am: 

 • Ddehongli Byd y Cyfryngau o’u Cwmpas
 • Creu Cynyrchiadau Cyfryngau eu Hunain
 • Gwella eu Dealltwriaeth o Gynhyrchion y Cyfryngau
 • Adeiladu eu Gyrfaoedd mewn Diwydiannau sy’n Gysylltiedig â'r Cyfryngau

Rydym yn cynnig cyfle i bob myfyriwr y cyfryngau gymryd rhan mewn Teithiau allanol, Sgyrsiau a Chyfleoedd, megis Clwb Ffilm arobryn y coleg.   Mae'r rhain yn ychwanegu'n helaeth at brofiad y dysgwyr a’u gallu i gymhwyso'u profiadau i'w dysgu: gan wella dealltwriaeth a chynyddu potensial.


Nodweddion y Rhaglen • Daw myfyrwyr ar draws ystod o Destunau Cyfryngau, ar ffurf print a chlyweled
 • Staff addysgu sydd â lefel uchel o arbenigedd mewn Cyfryngau/Ffilm
 • Ystod o asesiadau ar ffurf arholiadau a gwaith cwrs
 • Darparu sail gadarn ar gyfer symud ymlaen i Addysg Uwch
 • Cynyddu dealltwriaeth o'r byd o'n cwmpas
 • Rhoi cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol
 • Mae'n cynnig profiad dysgu creadigol a dynamig

Dilyniant a ChyflogaethMae llwybrau gyrfaol sy'n agored i fyfyrwyr y Cyfryngau yn cynnwys dilyniant i gyrsiau’r Cyfryngau yn y Brifysgol mewn Newyddiaduraeth, Ysgrifennu Sgriptiau, Cynhyrchu, Cyfarwyddo, Astudiaethau Cyfryngau Uwch, Hysbysebu a llawer, llawer mwy.     Yn ogystal, mae Astudiaethau’r Cyfryngau yn ychwanegiad gwych i'r rheiny sy'n dilyn llwybrau sy'n gysylltiedig â Saesneg, Hanes, Gwleidyddiaeth, y Gyfraith a Seicoleg.

100% A* - E; 80% A* - C (2018)


Cynnwys y RhaglenLefel UG

Uned 1: Ymchwilio i’r Cyfryngau

Uned 2: Creu Cynhyrchiad y Cyfryngau

 

Lefel U2

Uned 3: Y Cyfryngau yn yr Oes Fyd-eang

Uned 4: Creu Cynhyrchiad ar gyfer Gwahanol Gyfryngau 


Asesu'r RhaglenLefel UG:

Uned 1 - arholiad ysgrifenedig (24% y Safon Uwch derfynol)

Uned 2 - Gwaith cwrs (16% y Safon Uwch derfynol)

 

Lefel U2:

Uned 3: asesiad rheoledig ym Mehefin (36% y Safon Uwch derfynol)

Uned 4: Prosiect Cynhyrchiad ar gyfer y Gwahanol Gyfryngau (24% y Safon Uwch derfynol)


Gofynion y RhaglenFel rheol byddai angen i fyfyrwyr rhwng 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6/7 TGAU gradd A* - C.

TGAU Saesneg gradd B neu uwch (a/neu Astudiaethau’r Cyfryngau gradd B)  Nid yw’n hanfodol cael TGAU yn y Cyfryngau, fodd bynnag dylech allu dangos sgiliau ysgrifennu estynedig da iawn yn eich pynciau TGAU eraill. 

Hefyd, dylai bod gan fyfyrwyr ddiddordeb mewn teledu, newyddiaduraeth, cyfryngau a ffilmiau. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Maes Cwricwlwm.