Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Safon Uwch Cerddoriaeth

Disgrifiad o'r RhaglenMae cerddoriaeth yn bwnc aml-sgil sy'n datblygu disgyblaeth, dyfalbarhad, dibynadwyedd, hunanfeddiant a dewrder.  Mae’n cyfuno’r rhesymegol a’r creadigol ac mae’n hwyl!

Mae cerddoriaeth yn hyfforddiant rhagorol ar gyfer gwneud mwy nag un peth ar y tro.  Mae cyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr sydd wedi bod yn rhan o weithgareddau sy'n dangos dyfalbarhad ac maent yn edrych yn benodol am bobl sydd wedi astudio Cerddoriaeth. 

Hyd yn oed os nad ydych eisiau astudio Cerddoriaeth y tu hwnt i lefel UG a Safon Uwch, bydd y sgiliau a’r profiad a enillir yn eich cynorthwyo gyda hyder mewn cyfweliadau a byddwch yn ennill sgil gydol oes.


Nodweddion y RhaglenElfen ganolog o’r cwrs yw dysgu technegau cyfansoddi a datblygu arddulliau a chwaeth unigol ar gyfer y darn dewis rhydd.  Mae’r darn Clasurol Gorllewinol yn golygu datrys problemau wrth weithio drwy dasgau cyfansoddi byr yn yr arddull Glasurol. Elfen ganolog arall yw astudio dau symudiad o Symffoni gan Haydn ac astudio caneuon Theatr Gerdd.  Rydym yn cynnwys sesiynau ymarfer bob pythefnos i weithio ar eich sgiliau perfformio ac i gynllunio eich rhaglen ar gyfer y datganiad ym mis Mawrth.

Bydd trafodaeth dosbarth, grŵp ac un i un gyda’ch athrawon a’ch cymheiriaid yn rhoi cyfle i chi wella eich sgiliau cerddorol, a fydd yn ei dro yn rhoi’r hyder i chi ddatblygu eich gwaith eich hun a gwella ar eich graddau a’ch gwerthfawrogiad o’r Gerddoriaeth.


Dilyniant a ChyflogaethGall cymwysterau cerddoriaeth arwain at yrfa mewn Addysg, Therapi Cerdd, Perfformiwr, Cyfansoddwr neu Arweinydd ond mae hefyd yn agor drysau i yrfaoedd eraill megis Mathemateg, Meddygaeth, y Gyfraith neu Ddeintyddiaeth.


Cynnwys y RhaglenUned 1 (UG) Uned 4 (Safon Uwch) - Perfformio.

Byddwch yn perfformio dau i bedwar darn o safon Gradd 5 (UG) Gradd 6 (Safon Uwch) i arholwr ymweliadol ac mae unrhyw offeryn neu lais yn dderbyniol. Gallwch chi arbenigo mewn Perfformio ym Mlwyddyn 2.

Uned 2/Uned 5 - Cyfansoddi.

Byddwch yn cyfansoddi dau ddarn: cyfansoddiad rhydd o leiaf 2 funud o hyd a’r llall fel ymateb i friff a osodwyd gan CBAC yn Nhraddodiad Clasurol y Gorllewin. Gallwch chi arbenigo mewn Cyfansoddi ym Mlwyddyn 2.


Uned 3/Uned 6 - Arfarnu.

Arholiad ysgrifenedig 1 awr a 30 munud (tua) ar ddau Faes Astudio: Traddodiad Cerddorfaol Clasurol y Gorllewin a Theatr Gerdd


Asesu'r RhaglenLefel UG (blwyddyn un):
1. Perfformio - perfformiad yn ystod mis Mawrth (allanol)
2. Cyfansoddi - dau gyfansoddiad sy’n cynnwys sgôr, recordiad a darn ysgrifenedig ym mis Ebrill (allanol)
3. Arfarnu - arholiad ysgrifenedig ym mis Mehefin (allanol).


Safon Uwch (blwyddyn dau): 
4. Perfformio - perfformiad yn ystod mis Mawrth
5. Cyfansoddi - dau gyfansoddiad sy’n cynnwys sgôr, recordiad a darn ysgrifenedig ym mis Ebrill (allanol)
6. Arfarnu - arholiad ysgrifenedig ym mis Mehefin.


Gofynion y RhaglenCaiff addasrwydd ar gyfer y cwrs hwn ei asesu yn y cyfweliad ac ar weld cymwysterau TGAU. Mae theori Gradd 5 yn ddymunol ond nid yw’n ofyniad.

Bydd angen i ymgeisydd ar gyfer Cerddoriaeth Safon Uwch feddu ar:

B mewn Cerddoriaeth UG a naill ai B neu C mewn pynciau UG eraill

Mae Saesneg a Mathemateg yn rhan annatod o bob cwrs Safon Uwch.   Dewis y Gyfadran fydd derbyn myfyrwyr nad oes ganddynt TGAU Iaith Saesneg neu Fathemateg.


Costau YchwanegolBydd gennych fynediad i ystod o gyfarpar, gan gynnwys meddalwedd Sibelius ar gyfer cyfansoddiadau ac adnoddau, a fydd yn ddigonol ar gyfer cwblhau eich rhaglen astudio.