Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Cyfrifiadureg

Disgrifiad o'r RhaglenDefnyddir cyfrifiaduron yn helaeth ym mhob agwedd ar fusnes, diwydiant, llywodraeth, addysg, hamdden a'r cartref. Yn yr oes gynyddol dechnolegol hon, mae astudiaeth o gyfrifiadureg, ac yn enwedig sut mae cyfrifiaduron yn cael eu defnyddio i ddatrys amrywiaeth o broblemau, yn hanfodol i les y wlad yn y dyfodol. Mae'r gallu i feddwl yn rhesymegol a gallu dylunio a chynllunio'n ofalus yn sgil gwerthfawr. Mae'r cwrs hwn yn rhoi pwyslais mawr ar raglennu cyfrifiadurol gan ddefnyddio ieithoedd gweledol modern.

Mae diddordeb mawr a brwdfrydedd dros fod eisiau ysgrifennu eich rhaglenni pwrpasol eich hun yn hanfodol a bydd diddordeb mewn caledwedd a meddalwedd yn fantais gan fod y cynnwys theori yn ymdrin â sawl agwedd ar y pynciau hyn.


Nodweddion y RhaglenBydd disgwyl fod gennych 

  • ddealltwriaeth o egwyddorion a chysyniadau sylfaenol cyfrifiadureg a’r gallu i’w cymhwyso, yn cynnwys haniaethu, dadelfennu, rhesymeg, algorithmau a chynrychioli data
  • y gallu i ddadansoddi problemau yn nhermau cyfrifiadurol trwy brofiad ymarferol o ddatrys problemau o'r fath, gan gynnwys ysgrifennu rhaglenni i wneud hynny.
  • y gallu i feddwl yn greadigol, yn arloesol, yn ddadansoddol, yn rhesymegol ac yn feirniadol, y gallu i weld perthnasoedd rhwng gwahanol agweddau ar gyfrifiadureg
  • sgiliau mathemategol
  • y gallu i gyfleu cyfleoedd a risgiau unigol (moesol), cymdeithasol (moesegol), cyfreithiol a diwylliannol technoleg ddigidol.

Dilyniant a ChyflogaethMae'r cwrs hwn yn rhoi’r blociau adeiladu hanfodol o feddwl yn rhesymegol a chymhwysol. Bydd yn caniatáu trosglwyddo'r sgiliau hyn i bob maes. Byddwch yn gallu adnabod problem, ei dadansoddi a darparu datrysiad.

Gyda phwyslais enfawr yn cael ei roi ar Gyfrifiadureg, gall y maes hwn ddarparu llawer o gyfleoedd cyflogaeth i chi mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau.

Mae llawer o fyfyrwyr yn dewis astudio Cyfrifiadureg ymhellach ar lefel Prifysgol, tra bod eraill yn ei ddefnyddio fel sylfaen resymegol gadarn i astudio pynciau eraill. Mae myfyrwyr wedi sicrhau lleoedd i astudio’r pwnc hwn yn nifer o Brifysgolion nodedig y Grŵp Russell.


Cynnwys y RhaglenRhennir y cwrs hwn yn 5 uned. Mae dwy yn cael eu gwneud ar lefel UG. Mae tair yn cael eu gwneud ar lefel U2.

  1. UG UNED 1: Hanfodion Cyfrifiadureg
  2. UG UNED 2: Rhaglennu ymarferol i ddatrys problemau

  3. U2 UNED 3: Rhaglennu a Datblygu Systemau
  4. U2 UNED 4: Pensaernïaeth Gyfrifiadurol, Cyfathrebu Data a Chymwysiadau
  5. U2 UNED 5: Datrysiad wedi'i Raglennu i Broblem

Asesu'r RhaglenCaiff unedau UG eu hasesu…

UNED 1 - arholiad ysgrifenedig - 2 awr - 25% o’r cymhwyster

UNED 2 - arholiad ar-sgrîn - 2 awr - 15% o’r cymhwyster

 

Caiff unedau U2 eu hasesu…

UNED 3 - arholiad ysgrifenedig - 2 awr - 20% o’r cymhwyster

UNED 4 - arholiad ysgrifenedig - 2 awr - 20% o’r cymhwyster

UNED 5 - prosiect heb arholiad -  20% o’r cymhwyster


Gofynion y RhaglenGellir dilyn Cyfrifiadureg ar Lefel UG heb fod wedi astudio'r pwnc cyn hynny.  Fel rheol, mae’n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C; caniateir dysgwyr hyn ar y cwrs fel y mynno’r adran.

Gradd B mewn TGAU Mathemateg (Haen Uwch);

Gradd C mewn TGAU Saesneg;

Mae TGAU Cyfrifiadureg yn fanteisiol, ond nid yw’n hanfodol.


Costau YchwanegolCyfrifiadur cartref sy'n gallu rhedeg Windows 10 a Microsoft Visual Studio 2019

Gellir gwneud y rhan fwyaf o waith wedi'i deipio gan ddefnyddio Google Docs a Google Slides, felly nid oes angen prynu meddalwedd ar gyfer hyn.

Gall fod gofyniad yn UNED 5 i ddefnyddio Microsoft Access, felly gall cost hyn fod yn rhywbeth i'w ystyried