Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Cyfrifiadureg

Disgrifiad o'r RhaglenBeth sy'n digwydd y tu mewn i'ch cyfrifiadur, eich gliniadur neu eich ffôn symudol?  Sut maen nhw’n gweithio? Bydd Cyfrifiadureg yn rhoi cipolwg i chi ar sut mae’r technolegau hyn yn gweithio ac yn rhyngweithio. Mae angen bod â diddordeb brwd mewn caledwedd a meddalwedd gan fod cynnwys theori’r cwrs yn cwmpasu sawl agwedd ar y pynciau hyn.  Rhoddir pwyslais mawr ar raglennu cyfrifiaduron gan ddefnyddio ieithoedd modern ac yn yr ail flwyddyn, mae’n ofynnol i chi greu eich rhaglen bwrpasol eich hun a mynd i’r afael â phrosiect sylweddol o safbwynt rôl dadansoddwr systemau. Mae’r cwrs yn darparu sgiliau hanfodol ar gyfer meddwl rhesymegol a meddwl cyfrifiadurol y gellir eu defnyddio ar gyfer hwyluso llawer o gyrsiau o fewn Addysg Uwch.


Nodweddion y RhaglenMae Safon Uwch Cyfrifiadureg yn eich annog i ddatblygu:

  • dealltwriaeth o, a'r gallu i gymhwyso, egwyddorion a chysyniadau sylfaenol cyfrifiadureg, gan gynnwys echdyniad, dadelfeniad, rhesymeg, algorithmau a chynrychioli data
  • y gallu i ddadansoddi problemau mewn termau cyfrifiadurol trwy brofiad ymarferol o ddatrys problemau o'r fath, gan gynnwys ysgrifennu rhaglenni i wneud hynny
  • y gallu i feddwl yn greadigol, yn arloesol, yn ddadansoddol, yn rhesymegol ac yn feirniadol
  • y gallu i weld perthnasau rhwng gwahanol agweddau ar gyfrifiadureg
  • sgiliau mathemategol
  • y gallu i fynegi'r cyfleoedd unigol (moesol), cymdeithasol (moesegol), cyfreithiol a diwylliannol a risgiau technoleg ddigidol

Dilyniant a ChyflogaethMae rhai myfyrwyr wedi mynd â'r pwnc i'r lefel nesaf, gan astudio i ddilyn gyrfa mewn datblygu caledwedd a meddalwedd cyfrifiadurol; tra bod eraill wedi elwa o'r cwrs yn cael ei gydnabod fel llwyfan cadarn ar gyfer datblygu prosesau rhesymegol a threfniadol sy'n gallu hwyluso llu o gyrsiau o fewn Addysg Uwch a Phrentisiaethau Uwch.

80% A* - C mewn Cyfrifiadureg Safon Uwch.


Cynnwys y RhaglenLefel UG: Caledwedd a chyfathrebu, Gweithrediadau rhesymegol, Trosglwyddo data, Cynrychiolaeth data a mathau o ddata; Strwythurau data, Trefniadaeth data, Systemau cronfa ddata, Y system weithredu, Algorithmau a rhaglenni, Egwyddorion rhaglennu, Dadansoddi systemau, Peirianneg meddalwedd, Adeiladu rhaglen, Yr angen am wahanol fathau o systemau meddalwedd a'u priodweddau, Rhaglennu ymarferol, Prosesau diogelwch ac uniondeb data, Materion economaidd, moesol, cyfreithiol, moesegol a diwylliannol yn ymwneud â chyfrifiadureg.

Lefel U2: Strwythurau data, Gweithrediadau rhesymegol, Algorithmau a rhaglenni, Egwyddorion rhaglennu, Dadansoddi systemau, Cynllunio systemau, Peirianneg meddalwedd, Adeiladu rhaglen, Materion economaidd, moesol, cyfreithiol, moesegol a diwylliannol yn ymwneud â chyfrifiadureg, Caledwedd a chyfathrebu, Trosglwyddo data, Cynrychiolaeth data a mathau o ddata, Trefniadaeth a strwythur data, Cronfeydd data a systemau dosranedig, Y system weithredu, Yr angen am wahanol fathau o systemau meddalwedd a'u priodweddau, Prosesau diogelwch ac uniondeb data.

Datrysiad wedi'i Raglennu i Broblem: Trafodaeth, Ymchwiliad, Cynllun, Prototeip, Mireinio'r cynllun ar ôl gwneud prototeip, Datblygu meddalwedd, Profi, Gwerthuso.


Asesu'r RhaglenUG – UNED 1 25% (arholiad ysgrifenedig); UNED 2 15% (arholiad ar-sgrîn)

U2 – UNED 3 20% (arholiad ysgrifenedig); UNED 4 20% (arholiad ysgrifenedig); UNED 5 20% (prosiect)


Gofynion y RhaglenGellir dilyn Cyfrifiadureg ar Lefel UG heb fod wedi astudio'r pwnc cyn hynny.  Fel rheol, mae’n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU gradd A* - C; caniateir dysgwyr hyn ar y cwrs fel y mynno’r adran.

Gradd B mewn TGAU Mathemateg (Haen Uwch);

Gradd C mewn TGAU Saesneg;

Mae TGAU Cyfrifiadureg yn fanteisiol, ond nid yw’n hanfodol.