Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Disgrifiad o'r RhaglenMae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yn bwnc diddorol sy'n effeithio ar ein bywydau ni i gyd.  Mewn byd sydd yn newid yn gyflym, bydd y pwnc hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o sut mae llywodraethau’n gweithredu, ymrwymiad Prydain i sefydliadau rhyngwladol, yr ideolegau y tu ôl i’r prif bleidiau gwleidyddol, materion hawliau dynol a hyd yn oed Brexit.   Os oes gennych ddiddordeb mewn materion cyfoes, yn mwynhau darllen y newyddion, neu os ydych yn awyddus i wybod mwy am y newidiadau mawr yng ngwleidyddiaeth y byd, yna mae'r pwnc Safon Uwch hwn ar eich cyfer chi.  Mae’r gwersi yn fywiog, yn ysgogi trafodaeth ac yn graff.   Byddwch yn cael cyfleoedd i fynychu dadleuon gwleidyddol ar y teledu, i gyfrannu at raglenni ieuenctid gyda’r cyngor lleol ac i ymweld â’r Senedd. 


Nodweddion y RhaglenBydd astudio Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yn datblygu eich diddordeb yn systemau llywodraeth a materion gwleidyddol Prydain ac America, ac yn rhoi dealltwriaeth i chi ohonynt.  Byddwch yn datblygu eich gwybodaeth am faterion cyfoes a addysgir mewn ystafelloedd dosbarth modern, wedi’u cyfarparu’n dda. Mae GovPol@CSG yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy a meddwl beirniadol sy’n sgiliau allweddol hanfodol ar gyfer Addysg Uwch. 

 

 

 

 


Dilyniant a ChyflogaethBydd Gwleidyddiaeth yn rhoi ystod eang o sgiliau academaidd a chyfathrebu i chi, sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr iawn gan lawer o wahanol yrfaoedd.  Mae cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio Gwleidyddiaeth yn y brifysgol ac wedi dilyn gyrfaoedd mewn addysgu, y gyfraith, gwleidyddiaeth Cymru, llywodraeth leol a’r sector gwirfoddol.

A* Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, yn astudio'r Gyfraith: Prifysgol y Frenhines Mari, Llundain

A* Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, yn astudio Gwleidyddiaeth a Ffrangeg: Prifysgol Caerdydd

A* Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, yn astudio Gwleidyddiaeth: Prifysgol Caerdydd

A* Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, yn astudio Daearyddiaeth: Prifysgol Caergrawnt


Cynnwys y RhaglenLefel UG:

Ym mlwyddyn 1 byddwch yn canolbwyntio ar Wleidyddiaeth Prydain. Byddwch yn astudio llywodraethau, pleidiau gwleidyddol, etholiadau a mudiadau cymdeithasol Prydain a Chymru.

Safon Uwch:

Rhennir hwn yn ddau bapur: mae’r cyntaf ar ideolegau gwleidyddol a gwleidyddiaeth fyd-eang, ac mae'r uned olaf yn edrych yn fanwl ar wleidyddiaeth America a'i dylanwadau ledled y byd.


Asesu'r RhaglenDau arholiad a asesir yn allanol ar ddiwedd blwyddyn 1, UG.

Dau arholiad a asesir yn allanol ar ddiwedd blwyddyn 2, U2.


Nid oes gwaith cwrs yn y cwrs hwn.

 


Gofynion y RhaglenFel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 6 TGAU ar raddau A* - C.

Gradd B+ mewn Saesneg iaith a/neu Saesneg Llenyddiaeth.

Argymhellwn yn gryf fod gan fyfyrwyr radd B o leiaf mewn TGAU Saesneg Iaith gan fod y cwrs hwn yn golygu cryn dipyn o ysgrifennu traethodau. Byddai bod â diddordeb mewn materion cyfoes yn fantais. Mae mynediad i fyfyrwyr hŷn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r maes cwricwlwm.