Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Llywodraeth a Gwleidyddiaeth

Disgrifiad o'r RhaglenMae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yn bwnc diddorol sy'n effeithio ar ein bywydau ni gyd.  Mewn byd sydd yn newid yn gyflym, mae’r pwnc hwn yn rhoi dealltwriaeth i ni o sut mae llywodraethau’n gweithredu, ymrwymiad Prydain i sefydliadau rhyngwladol, yr ideolegau y tu ôl i’r prif bleidiau gwleidyddol, materion hawliau dynol a hyd yn oed Brexit.   Os oes gennych ddiddordeb mewn materion cyfoes, yn mwynhau darllen y newyddion, neu os ydych yn awyddus i wybod mwy am y newidiadau mawr yng ngwleidyddiaeth y byd, yna mae'r pwnc Safon Uwch hwn ar eich cyfer chi.  Mae’r gwersi yn fywiog, yn ysgogi trafodaeth ac yn graff.  Mae ein myfyrwyr yn cael cyfleoedd i fynychu dadleuon gwleidyddol ar y teledu, i gyfrannu at raglenni ieuenctid gyda’r cyngor lleol ac i ymweld â’r Senedd. 

Mae cyfleoedd i’r myfyrwyr mwy galluog a thalentog (MAT) gymryd rhan mewn paratoi ceisiadau i Oxbridge ar gyfer Athroniaeth, Gwleidyddiaeth ac Economeg trwy raglen ACE a rhwydweithiau SEREN y coleg. 


Nodweddion y RhaglenBydd myfyrwyr sy’n astudio Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yn datblygu diddordeb yn systemau llywodraethu a materion gwleidyddol Prydain ac America, a dealltwriaeth ohonynt.  Bydd yn annog gwybodaeth am faterion cyfoes a dysgir y pwnc mewn ystafelloedd dosbarth modern sydd â chyfarpar da.  Mae Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yng Ngholeg Sir Gâr yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy a meddwl beirniadol sydd yn sgiliau hanfodol allweddol ar gyfer Addysg Uwch. 

 

 

 

 

 


Dilyniant a ChyflogaethBydd gwleidyddiaeth yn rhoi ystod eang o sgiliau academaidd a chyfathrebu i chi, sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr iawn gan lawer o wahanol yrfaoedd.  Mae cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio Gwleidyddiaeth yn y brifysgol ac wedi dilyn gyrfaoedd mewn addysgu, y gyfraith, gwleidyddiaeth Cymru, llywodraeth leol a’r sector gwirfoddol.

A* Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, yn astudio'r Gyfraith: Prifysgol y Frenhines Mary, Llundain

A* Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, yn astudio Gwleidyddiaeth a Ffrangeg: Prifysgol Caerdydd

A* Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, yn astudio Gwleidyddiaeth: Prifysgol Caerdydd

A* Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, yn astudio Daearyddiaeth: Prifysgol Caergrawnt

Mae perfformiad uchel cyson dros y pedair blynedd diwethaf wedi gweld Llywodraeth a Gwleidyddiaeth yng Ngholeg Sir Gâr ymysg yr 20% uchaf o ysgolion a cholegau yn y DU (ALPs). 

92% A* - C a 100% A* - E yng nghohort 2018.


Cynnwys y RhaglenLefel UG:

Mae Blwyddyn 1 yn canolbwyntio ar Wleidyddiaeth Prydain: edrych yn ôl ar strwythurau blaenorol ac ystyried sut y gallai hyn newid yn y dyfodol.  Rydym yn astudio llywodraethau, pleidiau gwleidyddol, etholiadau a mudiadau cymdeithasol Prydain a Chymru.

 

Safon Uwch:

Rhennir hon yn ddau bapur: mae’r cyntaf ar ideolegau gwleidyddol a gwleidyddiaeth fyd-eang, ac mae'r uned olaf yn edrych yn fanwl ar wleidyddiaeth America a'i dylanwadau ledled y byd.  


Asesu'r RhaglenLefel UG 

Dau arholiad ysgrifenedig.

 

U2 / Safon Uwch

Dau arholiad ysgrifenedig.  

Nid oes gwaith cwrs ar y cwrs hwn.

 

 

 


Gofynion y RhaglenFel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod â lleiafswm o 6 TGAU gradd A* - C.

Gradd B+ mewn Saesneg iaith a/neu Saesneg Llenyddiaeth.

Rydym yn argymell yn gryf bod gan fyfyrwyr o leiaf radd B mewn TGAU Saesneg Iaith gan fod y cwrs hwn yn cynnwys cryn dipyn o ysgrifennu traethodau. Byddai diddordeb mewn materion cyfoes yn fantais. Mae mynediad i fyfyrwyr hyn heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r maes cwricwlwm.