Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Hanes

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs Safon Uwch cyfredol a gyflwynir yn y coleg yn galluogi myfyrwyr i astudio Hanes diweddar Ewrop yn yr ugeinfed ganrif, ochr yn ochr â Hanes y Tuduriaid ym Mhrydain sy'n fwy traddodiadol ac mae hyn yn gwrthgyferbynnu â’r dimensiwn Hanes Rhyngwladol Americanaidd.

Mae'r pynciau hyn yn caniatáu i fyfyrwyr ddatblygu'n haneswyr cyflawn ac i ddatblygu'r sgiliau a'r nodweddion y mae'r rhan fwyaf o brifysgolion yn edrych yn ffafriol arnynt.  Mae'r adran yn darparu cyfleoedd i gymryd rhan yn y prosiect "Gwersi o Auschwitz" gydag Ymddiriedolaeth Addysg yr Holocost ac mae'n cynnal rhaglen o ddarlithwyr ymweliadol sy'n arbenigwyr yn y maes.   Yn ogystal, cafodd myfyrwyr gefnogaeth wrth wneud Prosiect Estynedig mewn Hanes er mwyn cynorthwyo gyda cheisiadau i ddilyn Graddau Hanes sengl neu gyfun yn Oxbridge a phrifysgolion y Grwp Russell.  Rydym wedi cael llwyddiant mawr wrth baratoi myfyrwyr ar gyfer ceisiadau a chyfweliadau Oxbridge, Fullbright a phrifysgolion y Grwp Russell. 


Nodweddion y RhaglenMae'r adran yn cael canlyniadau arholiadau arbennig yn gyson. Mae cyfleoedd ar gyfer trafodaethau bywiog yn y dosbarth a chaiff ymweliadau eu trefnu i brifysgolion, amgueddfeydd, ymweliadau, perfformiadau sy’n ymwneud â’r cwrs a sgyrsiau sy’n gysylltiedig â’r cwrs Safon Uwch.

Rhydd gwaith cwrs Hanes y cyfle i wneud gwaith ymchwil hanesyddol go iawn sydd yn hanfodol ar gyfer mynd i’r afael ag Addysg Uwch.  Mae Hanes yn datblygu sgiliau sy’n cael eu gwerthfawrogi’n fawr mewn llawer o broffesiynau, yn arbennig y gyfraith, swyddi ymchwilwyr mewn amrywiol gwmnïau cyfryngau; newyddiaduraeth, addysgu/darlithio; archifwyr, ac ati.  Mae canran uchel iawn o fyfyrwyr yn mynd ymlaen i astudio yn y Brifysgol ac mae nifer yn dilyn Graddau Hanes sengl neu gyfun gyda phynciau partner megis y Gyfraith, Gwleidyddiaeth ac Ieithoedd Tramor Modern.  

 


Dilyniant a ChyflogaethMae Safon Uwch yn gosod sail wych ar gyfer symud ymlaen i gymwysterau lefel uwch megis Graddau neu Ddiplomâu Cenedlaethol Uwch.  Gall yr arbenigwr ar hanes fod yn academydd, cyfreithiwr, athro/athrawes, llyfrgellydd, archifydd neu swyddog amgueddfa.  Yn ogystal, mae astudio hanes hefyd yn werthfawr wrth geisio mynediad i newyddiaduraeth, darlledu, gwleidyddiaeth, y gwasanaeth sifil ac amrywiaeth eang o swyddi rheoli mewn busnes a masnach.

Mae nifer o’n myfyrwyr wedi mynd ymlaen i astudio Hanes mewn prifysgolion nodedig gan gynnwys Rhydychen, Caergrawnt, Bryste a King’s yn Llundain, a Phrifysgolion eraill y Grwp Russell a Sorrell.

Mae myfyrwyr diweddar ar hyn o bryd yn astudio hanes ym Mhrifysgol Rhydychen a daearyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt ar ôl cwblhau eu Safon Uwch mewn Hanes gyda ni yng Ngholeg Sir Gâr.

2018 - 72% A*-B ar gyfer U2; 90% A* - C a 100% A* - E


Cynnwys y RhaglenUNED 1 - OPSIWN 1

LLYWODRAETH, GWRTHRYFEL A CHYMDEITHAS YNG NGHYMRU A LLOEGR c.1485-1603

 

UNED 2 – OPSIWN 8

RHAN 1: WEIMAR A'I HERIAU c.1918-1933

 

UNED 3 - OPSIWN 8

Y GANRIF AMERICANAIDD c.1890-1990

 

UNED 4 OPSIWN 8

YR ALMAEN: DEMOCRATIAETH AC UNBENNAETH c.1918-1945

RHAN 2: YR ALMAEN NATSÏAIDD c.1933-1945

 

UNED 5 - GWAITH CWRS (YN DISGWYL CYMERADWYAETH)


Asesu'r RhaglenLefel UG 

Arholiadau 100% dros ddau bapur.

U2 - Safon Uwch

Gwaith cwrs 20%, arholiadau 80% dros ddau bapur. 

 

 

 


Gofynion y RhaglenFel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod â lleiafswm o 6 TGAU gradd A* - C.

Mae gradd B TGAU mewn hanes a/neu Saesneg yn angenrheidiol i sicrhau bod myfyrwyr yn gallu datblygu’r sgiliau ysgrifennu estynedig sydd eu hangen ar gyfer Hanes.

Bydd myfyrwyr nad ydynt wedi astudio TGAU Hanes ond sydd â lefel uchel o allu mewn pynciau cysylltiedig yn cael eu hystyried ar gyfer mynediad.  Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno’r maes Cwricwlwm.