Galluogi'r Bar Hygyrchedd

TAG Uwch Gyfrannol/Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth

Disgrifiad o'r RhaglenOes gennych chi gariad at lyfrau?   Ydych chi'n ymgolli mewn emosiwn llenyddiaeth?  O fewn y cwrs hwn, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i astudio’r tri genre allweddol mewn llenyddiaeth: Rhyddiaith; Barddoniaeth; a Drama. Dewisir ystod o destunau o fysg Nofelau Clasurol, megis ‘Jane Eyre’ gan Charlotte Bronte i destunau mwy cyfoes megis ‘N-W’ gan Zadie Smith.  Er, mae'r testunau'n newid ar gylch o ddwy i dair blynedd.  

Bydd hi’n ofynnol i fyfyrwyr English@CSG weithio ar destunau penodol, o wahanol ganrifoedd ar draws amser a datblygu eu sgiliau damcaniaethol a'u sgiliau cyfathrebu er mwyn dadansoddi llenyddiaeth.  Asesir y cwrs hwn yn bennaf trwy arholiadau ffurfiol, allanol, er mae un uned gwaith cwrs yn cael ei chwblhau yn y gwersi ym mlwyddyn dau, dan amodau rheoledig.


Nodweddion y RhaglenDarllen ystod eang o destunau yn amrywio o'r oesoedd canol i'r cyfnod modern, ar draws y genres allweddol Rhyddiaith, Barddoniaeth a Drama. Yn arbennig, rydym yn canolbwyntio ar, ac yn mireinio eich sgiliau trafod, cyflwyno ac ysgrifennu traethawd ffurfiol. Mae datblygu sgiliau trosglwyddadwy a chymryd rhan mewn gweithgareddau allanol yn cynnwys ymweld â'r theatr a seminarau gan ddarparwyr Addysg Uwch, yn cael eu hannog trwy gydol eich dwy flynedd gyda ni yn English@CSG.


Dilyniant a ChyflogaethGall Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth arwain at lwyddiant mewn Addysg Uwch a allai arwain at yrfaoedd mewn Newyddiaduraeth, Ysgrifennu Creadigol, Cyhoeddi, y Cyfryngau, Addysgu, Llyfrgellyddiaeth, Celfyddydau Perfformio, Hysbysebu a Marchnata.  Mae'n amhrisiadwy i'r rheiny sy'n mynd ymlaen i'r Cyfryngau, y Gyfraith, Newyddiaduraeth, Ysgrifennu Creadigol, Addysgu, ac ati. Yn fwyaf diweddar, mae un o’r myfyrwyr Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth wedi mynd ymlaen i Brifysgol Caerdydd i astudio Saesneg ac mae wedi gosod targed uchelgeisiol iddi ei hun i fynd ymlaen i herio J K Rowling fel awdur llwyddiannus nofelau i blant yn eu harddegau.

88% A* - C a 100% A* - E yn arholiadau 2018.

 

 

 

 


Cynnwys y RhaglenMae Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth yn cynnwys ystod eang o destunau a dulliau gweithredu ar draws Blwyddyn Un a Blwyddyn Dau.  Ym Mlwyddyn 1, rydym yn ymchwilio i’r dyfeisiau, y strategaethau a’r technegau llenyddol a ddefnyddir mewn drama, rhyddiaith a barddoniaeth.  Rydym yn adeiladu ar y sgiliau hyn ym Mlwyddyn 2 ac yn ymchwilio ymhellach i’r dadansoddiad o Farddoniaeth Glasurol a Chyfoes, a thestun o waith Shakespeare.  Eleni rydym yn astudio ‘The Tempest’. 

Gan ddefnyddio’r sgiliau a’r technegau a ddysgwyd yn y dosbarth, gwneir y gwaith cwrs ar ddau destun rhyddiaith: un cyn-2000 ac un ôl-2000. Caiff hwn ei sefyll dan amodau rheoledig a’i gymedroli’n allanol. 


Asesu'r RhaglenMae Lefel UG Saesneg Llenyddiaeth yn cael ei asesu trwy ddau arholiad allanol:

  • Drama a Rhyddiaith: 20% o’r radd Safon Uwch.
  • Barddoniaeth: 20% o’r radd Safon Uwch.

Ym mlwyddyn dau, mae Safon Uwch Saesneg Llenyddiaeth yn cael ei asesu trwy ddau arholiad allanol ac un modiwl gwaith cwrs:

  • Dadansoddi Barddoniaeth a Barddoniaeth Glasurol: 20% o’r radd Safon Uwch.
  • Shakespeare: The Tempest: 20% o’r radd Safon Uwch.
  • Uned gwaith cwrs ar ddau destun rhyddiaith, un cyn-2000 ac un ôl-2000: 20% o’r radd Safon Uwch.

 

 

 


Gofynion y RhaglenFel rheol mae'n ofynnol i fyfyrwyr 16 - 19 oed fod ag o leiaf 7 TGAU gradd A* - C.

Gofynion mynediad: TGAU gradd B neu uwch mewn Saesneg Llenyddiaeth ac o leiaf gradd C mewn Saesneg Iaith. Mae bod â gwir ddiddordeb a chariad at ddarllen a siarad am destunau (nofelau, dramâu, rhyddiaith a barddoniaeth) yn hanfodol.  Mae gan y cwrs hwn lefel uchel o ysgrifennu lefel uwch a sgiliau ysgrifennu estynedig.

 

Mae mynediad i fyfyrwyr hyn sydd heb gymwysterau ffurfiol fel y mynno'r Gyfadran.