Skip to main content
Slide 1
Slide 1
Slide 1
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Croeso i'r Academi Chwaraeon.

Prif nod yr academi yw sicrhau bod chwaraewyr ifanc yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn dod yn chwaraewyr ac yn bobl o ansawdd.

Mae Academi Chwaraeon Coleg Sir Gâr yn gysyniad a ddatblygwyd i roi cyfle i fyfyrwyr gyflawni eu potensial llawn ym myd y campau ac yn y maes academaidd fel ei gilydd. Mae strwythur yr academi chwaraeon yn datblygu chwaraewyr ifanc yn y campau pêl-rwyd, pêl-droed a rygbi. Mae hefyd yn cefnogi perfformwyr unigol mewn campau megis athletau, golff, cic-focsio, traws gwlad ac ati.

Mae gan yr academi gysylltiadau ardderchog gyda'i phartneriaid e.e. Undeb Rygbi Cymru (WRU), y Scarlets, Ymddiriedolaeth Bêl-droed Cymru (WFT), Cymdeithas Bêl-rwyd Cymru (WNA), Adran Datblygu Chwaraeon Cyngor Sir Caerfyrddin, Colegau Cymru a Chwaraeon Cymdeithas y Colegau.

Cynhelir sesiynau hyfforddi penodol yn yr academi drwy gydol yr wythnos, gyda'r gemau'n cael eu chwarae ar ddydd Mercher. Daw myfyrwyr yr academi chwaraeon o ystod o gyrsiau a gynhelir ar bum campws Coleg Sir Gâr. Rydym yn cystadlu'n wythnosol mewn cystadlaethau Cymreig a Phrydeinig.

Caiff myfyrwyr yr academi elwa ar ymarfer cryfder a chyflyru a chymorth ffisiotherapi.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.