Tystysgrif Lefel 2 Active IQ mewn Hyfforddi Campfa

Disgrifiad o'r Rhaglen


Bydd Tystysgrif Lefel 2 IQ Active mewn Hyfforddi Campfa yn datblygu gwybodaeth a sgiliau dysgwyr mewn hyfforddi yn y gampfa i'w galluogi i ddilyn gyrfa fel hyfforddwr campfa.  Bydd y cymhwyster hwn yn darparu cyfuniad o wybodaeth a sgiliau i ragnodi, cynllunio a chyflwyno rhaglenni ymarfer corff diogel ac effeithiol i ystod o gleientiaid.

Mae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant.  Bydd cyflawni'r cymhwyster hwn yn llwyddiannus yn rhoi mynediad i'r Sefydliad Siartredig Rheoli Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol (CIMSPA) fel aelod cyswllt (ymarfer a ffitrwydd).

Cipolwg

  Rhan Amser

  4 awr yr wythnos am 16 wythnos

  Campws Graig

Nodweddion y Rhaglen


Mae'r cymhwyster yn rhoi cipolwg da i ddysgwyr o'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen arnynt, nid yn unig ar gyfer gweithio yn y sector hwn, ond sgiliau cyffredinol, trosglwyddadwy y byddai pob cyflogwr yn eu croesawu.  Mae’r dewis o unedau a gynigir ar draws Lefel 2 yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddangos amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt.

Yn ystod y cymhwyster bydd dysgwyr yn cwmpasu'r canlynol:

 • Gwybodaeth am anatomeg a ffisioleg sy'n berthnasol i hyfforddi campfa.
 • Egwyddorion ymarfer, ffitrwydd ac iechyd.
 • Iechyd a diogelwch mewn amgylchedd ffitrwydd.
 • Gofal cwsmer.
 • Sgiliau cyfathrebu effeithiol ar gyfer ymgynghoriadau cleientiaid i gefnogi newid cadarnhaol mewn ymddygiad.
 • Y sgiliau sydd eu hangen i gynllunio a chynnal sesiynau ymarfer yn y gampfa gydag unigolion a grwpiau.
 • Gofynion cyfreithiol a phroffesiynol ar gyfer hyfforddi ffitrwydd.
 • Sut i reoli, gwerthuso a gwella eu perfformiad eu hunain.

Cynnwys y Rhaglen


Er mwyn cyflawni'r cymhwyster rhaid i ddysgwyr gwblhau'r pum uned orfodol:

 • Egwyddorion anatomeg, ffisioleg a ffitrwydd
 • Proffesiynoldeb a gofal cwsmer ar gyfer hyfforddwyr ffitrwydd
 • Iechyd a diogelwch yn yr amgylchedd ffitrwydd
 • Cynnal ymgynghoriadau cleientiaid i gefnogi newid cadarnhaol mewn ymddygiad
 • Cynllunio a hyfforddi ymarfer yn y gampfa

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r cymhwyster hwn yn darparu dilyniant i:

 • Diploma Lefel 3 Active IQ mewn Hyfforddiant Personol.
 • Diploma Lefel 3 Active IQ mewn Atgyfeirio Ymarfer.
 • Dyfarniad Lefel 3 Active IQ mewn Cynllunio Rhaglenni Ymarfer Cyn-enedigol ac Ôl-enedigol.
 • Dyfarniad Lefel 3 Active IQ mewn Cynllunio Rhaglenni Ymarfer ar gyfer Oedolion Hŷn.
 • Dyfarniad Lefel 3 Active IQ mewn Cynllunio Rhaglenni Ymarfer ar gyfer Cleientiaid Anabl.

Cymwysterau Lefel 2 a/neu Lefel 3 cysylltiedig eraill, er enghraifft:

 • Dyfarniad Lefel 2 Active IQ mewn Hyfforddi Ymarferion Cylchol.
 • Dyfarniad Lefel 2 Active IQ mewn Hyfforddi Pwysau Tegell (Kettlebells).
 • Dyfarniad Lefel 2 Active IQ mewn Hyfforddi Hyfforddiant Symudiadau Crog.
 • Tystysgrif Lefel 2 Active IQ mewn Hyfforddi Ffitrwydd (Ymarfer Grŵp)
 • Tystysgrif Lefel 2 Active IQ mewn Hybu Iechyd a Lles Cymunedol.
 • Dyfarniad Lefel 3 Active IQ mewn Maeth ar gyfer Ymarfer ac Iechyd.

Asesu'r Rhaglen


Cewch eich asesu drwy:

 • Waith Cwrs/Prosiect.
 • Arholiad Aml-ddewis.
 • Portffolio o Dystiolaeth.

Arddangosiad/Aseiniad Ymarferol.

Gofynion y Rhaglen


 • Rhaid i ddysgwyr fod yn 16 oed o leiaf.
 • Argymhellir peth profiad o ymarferion yn y gampfa, gan gynnwys pwysau rhydd.
 • Mae'r cwrs yn gofyn am ymdrech gorfforol, ac mae cyfranogiad unigol yn hanfodol; felly, mae angen rhywfaint o ffitrwydd corfforol.
 • Mae’n cynnwys elfen o gyfathrebu (trafod, cyflwyno, darllen ac ysgrifennu) a dylai dysgwyr feddu ar sgiliau sylfaenol mewn cyfathrebu ar lefel 2.

Costau Ychwanegol


£485.00  Cysylltwch am fwy o fanylion.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN