Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Slide 1

Academi Bêl-droed

Canolfan ragoriaeth broffesiynol ar gyfer pêl-droed yn Sir Gaerfyrddin yw'r academi bêl-droed. 

Bydd myfyrwyr yr academi yn profi wythnos ymarfer gynlluniedig, yn cynnwys cyflyru a datblygu sgiliau dan arweiniad hyfforddwyr cofrestredig Trwydded A UEFA a Chymdeithas Bêl-droed Cymru (FAW).

Mae'r myfyrwyr yn elwa o'r cyfleusterau ardderchog sydd gan y coleg ar y safle ar gyfer pêl-droed gan gynnwys swît ffitrwydd, campfa ac arwyneb 3G â llifoleuadau ar gyfer ymarfer drwy'r flwyddyn.

Mae'r academi yn cystadlu yng nghynghreiriau a chwpanau Cymdeithas y Colegau (AOC) yn ogystal â chwpanau Cymdeithas Bêl-droed Colegau Cymru a Chymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru.

Rydyn ni’n cydnabod pwysigrwydd sicrhau bod gan chwaraewyr pêl-droed ifanc lwybr gyrfa, y byddant yn ei ddilyn ochr yn ochr â'u huchelgeisiau ym myd pêl-droed.

Mae hyn yn hollbwysig i nodau’r academi; rydyn ni’n darparu popeth sydd ei angen ar chwaraewr ifanc i gyrraedd ei botensial chwarae gan hefyd sicrhau datblygiad cymdeithasol, academaidd a/neu alwedigaethol.

Fel aelod o'r academi rydyn ni’n buddsoddi ein harbenigedd proffesiynol, ein cyfarpar, ein hamser a'n hymdrech er mwyn i chi gyflawni eich potensial gwirioneddol.

Gwybodaeth Hyfforddwyr

Jonathan Garcia

 • Hyfforddwr Trwydded A UEFA / Trwydded Ieuenctid Elit
 • Rheolwr Perfformiad yng Ngholeg Sir Gâr
 • Cyfarwyddwr Academi Bêl-droed yng Ngholeg Sir Gâr
 • Darlithydd gradd BSc (anrhydedd) mewn Hyfforddiant a Pherfformiad Pêl-droed
 • Is-gadeirydd Cymdeithas Bêl-droed Colegau Cymru dan 18 oed
 • Rheolwr Cynorthwyol Cymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru dan 18 oed
 • Cyfarwyddwr Pêl-droed a Phennaeth Hyfforddiant Clwb Pêl-droed Tref Llanelli
 • Aelod o Gyngor Cymdeithas Bêl-droed Gorllewin Cymru
 • Cyn-reolwr Canolfan Ddatblygu Dinas Abertawe

Martyn Bowles

 • Ymgeisydd Trwydded A UEFA / Trwydded Ieuenctid Elit
 • BSc a MSc mewn Hyfforddi ac Addysgeg Chwaraeon
 • Prif Hyfforddwr Academi Bêl-droed Coleg Sir Gâr
 • Darlithydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Sir Gâr
 • Pennaeth Cyfnod Perfformiad a Rheolwr Tîm Datblygu Clwb Pêl-droed Tref Llanelli
 • Swyddog Cyfryngau Cymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru