Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slider

Yr Academi Rygbi

Mae cysylltiad cryf a llwyddiannus wedi bod rhwng Coleg Sir Gâr a'r Scarlets erioed. Dechrau'r berthynas oedd cytundeb partneriaeth rhwng y ddau barti mewn menter unigryw a chyffrous; Academi Rygbi Llanelli.

Lansiwyd Academi Rygbi Llanelli yng Ngholeg Sir Gâr yn ystod haf 2000. Prif nod Academi Rygbi Llanelli yw sicrhau bod chwaraewyr ifanc yn derbyn yr holl gefnogaeth sydd ei hangen arnynt er mwyn dod yn chwaraewyr ac yn bobl o ansawdd. Gellir cyflawni hyn trwy gynnig iddynt y cyfleusterau gorau, yr adnoddau gorau a'r gefnogaeth orau sydd ar gael. 

Mae'r academi rygbi'n cydnabod y pwysigrwydd o sicrhau fod gan chwaraewyr rygbi yrfa eilaidd, y byddant yn gallu mynd i'r afael â hi, pan fydd eu gyrfaoedd fel chwaraewyr rygbi proffesiynol yn dod i ben. Mae hyn yn hollbwysig i nodau’r academi gan ein bod yn darparu popeth sydd ei angen ar chwaraewr ifanc er mwyn iddo/iddi gyrraedd ei botensial/ei photensial chwarae a byddwn hefyd yn darparu cyrsiau, gan gynnwys datblygu fel hyfforddwyr, a gwasanaethau i sicrhau datblygiad cymdeithasol, academaidd a/neu alwedigaethol. 

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae'r coleg wedi mwynhau llawer o lwyddiant yn nwy ffurf y gêm. Rydym wedi cynhyrchu digonedd o chwaraewyr rhyngwladol gradd oedran ond hefyd nifer cynyddol o chwaraewyr rhyngwladol hŷn.

Lleolir y myfyrwyr ar Barc-y-Scarlets (cartref tîm rygbi rhanbarthol y Scarlets) lle cânt eu hintegreiddio'n llwyr i amgylchedd chwaraeon proffesiynol.