Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Slide 1

Yr Academi Pêl-rwyd

Mae'r Academi Bêl-rwyd yn darparu amgylchedd dysgu trwy ddulliau holistig i chwaraewyr pêl-rwyd ifanc, talentog, lle y gallant ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i wneud cynnydd ac i wella fel chwaraewyr, hyfforddwyr a dyfarnwyr, gan gefnogi eu hastudiaethau academaidd ar yr un pryd. Mae datblygiad athletaidd tymor hir yn allweddol o ran sicrhau bod yr holl chwaraewyr yn cyrraedd eu potensial.

Rydym yn gweithio'n agos gyda Chymdeithas Bêl-rwyd Cymru i ddarparu'r hyfforddiant technegol diweddaraf o ansawdd, ochr yn ochr â rhaglenni cyflyru modern a phrofion ffitrwydd, cyngor ar faetheg ac ar reoli ffordd o fyw. Sefydlir cysylltiadau agos â chanolfannau Hyfforddiant Perfformio Pêl-rwyd Cymru gan wneud yn siŵr bod chwaraewyr yn symud ymlaen ar Lwybr Perfformio Pêl-rwyd Cymru, fel chwaraewyr, hyfforddwyr a dyfarnwyr.

Rhoddir cefnogaeth i hyfforddwyr y dyfodol gan hyfforddwyr ac aseswyr UKCC cymwysedig, tra bod myfyrwyr sy'n dewis llwybr gweinyddu yn cael eu cefnogi a'u mentora gan ddyfarnwyr cymwysedig. Caiff sesiynau hyfforddi eu cynllunio a'u cyflwyno gan hyfforddwyr UKCC Lefel 2 sy'n brofiadol mewn hyfforddi ar lefel uchel ym maes Pêl-rwyd Cymru.

Mae sesiynau hyfforddi wedi'u cynnwys yn yr amserlen academaidd a chaiff gemau eu chwarae ar brynhawn Mercher. Bydd timau'n cystadlu ar safon uchel bob wythnos yng Nghynghrair Colegau Cymru, a byddant yn cymryd rhan yng Nghwpan Colegau Prydain a thwrnameintiau eraill drwy gydol y flwyddyn.

Mae'r academi'n hyrwyddo gwerthoedd ac ymddygiadau i sicrhau y bydd y chwaraewyr yn tyfu i fod yn fabolgampwyr, yn fyfyrwyr, ac yn aelodau cyflawn o'r gymuned a'r gymdeithas.