Galluogi'r Bar Hygyrchedd
Slide 1
Slide 1

Rhaglen Perfformiwr Elit

Cynlluniwyd y Rhaglen Perfformiwr Elit i gefnogi a meithrin athletwyr elit i ychwanegu at a gwella eu cynnydd trwy gynnig ystod o wasanaethau cymorth ac arweiniad. Bydd hyn yn eu galluogi i ymdrechu'n barhaus at y perfformiad chwaraeon uchaf, tra’n sicrhau llwyddiant academaidd.

Bydd staff yr Academi yn datblygu cysylltiad â hyfforddwyr clybiau i gefnogi cyflyru a thechneg. 

Nod y rhaglen yw cefnogi a datblygu athletwyr elit drwy ein Hwb Perfformiad yn ystod eu siwrnai yng Ngholeg Sir Gâr. Mae’r Hwb Perfformiad yn elwa ar gyfarpar safon ddiwydiannol a ddyluniwyd i fesur a dadansoddi perfformiad. Mae'r rhaglen yn darparu rhwydwaith cymorth cynhwysol ar gyfer athletwyr elit yn ystod eu hamser yng Ngholeg Sir Gâr.

Mae’r gefnogaeth a’r buddion yn cynnwys profi ffitrwydd, sesiynau adfer, dadansoddi perfformiad a mentora un i un.

Cynigir y rhaglen i’r holl fyfyrwyr ar draws ein pum campws ledled Sir Gâr, gan gywain yr athletwyr gorau o fewn amrywiaeth o ddisgyblaethau chwaraeon. Dylai pob athletwr fod yn cystadlu ar lefel Sirol, Rhanbarthol, Rhyngwladol Cymru neu Brydain Fawr.