Skip to main content

Byddwch yn Actif

Mae Byddwch Actif wedi’i sefydlu yng Ngholeg Sir Gâr ers 2009.  

A elwid gynt yn 5x30, cafodd y rhaglen ei sefydlu a'i chynllunio i ysbrydoli myfyrwyr i ymgysylltu â chwaraeon a gweithgaredd corfforol.  

Roedd 5x30 yn fenter gan Chwaraeon Cymru i annog myfyrwyr i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgaredd corfforol am 30 munud, pum diwrnod yr wythnos.

Deuddeg mlynedd yn ddiweddarach, mae Byddwch Actif wedi esblygu i fod yn rhaglen sydd wedi'i chynllunio'n benodol i fyfyrwyr (ac yn aml gan fyfyrwyr) i barhau ar y siwrnai actif honno yn y coleg - yng Ngholeg Sir Gâr a Choleg Ceredigion a thu hwnt.  

Mae yna amryfal ffyrdd o gymryd rhan yn Byddwch Actif; chwaraeon tîm, dosbarthiadau amser cinio, sesiynau galw heibio, gwersi wedi'u hamserlennu, cydio a mynd, cystadlaethau, digwyddiadau, gwirfoddoli a mwy.  

Mae Byddwch Actif yn rhan bwysig iawn o fywyd coleg, ac rydyn ni'n ceisio annog pob myfyriwr ar bob campws a chwrs i fanteisio'n llawn ar y r amrywiol gynigion er mwyn cyfoethogi eu profiad yn y coleg.  

Er y bydd Byddwch Actif yn edrych yn wahanol ar hyn o bryd, rydyn ni’n dal yn ymroddedig i ddod â rhaglen lawn i chi a fydd yn tanio cariad tuag at chwaraeon a gweithgaredd corfforol.  

Dewch gyda ni ar y daith newydd hon wrth i ni barhau i ddarparu amrywiaeth, hwyl, ffitrwydd a mwy.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.