Skip to main content
apprenticeships_3.jpeg
apprenticeships_3.jpeg

Gyfadran Addysg

Mae gwella safonau mewn Addysgu a Dysgu bob amser wedi bod yn flaenoriaeth i Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion. Mae hi’n dra hysbys mai athrawon sy’n cael yr effaith fwyaf ar ddysgwyr ac yn hyn o beth, mae’r Coleg wedi annog datblygu’r gweithlu o ymarferwyr addysgu i wella profiad y dysgwr. Trwy sesiynau datblygiad staff teilwredig neu gymryd rhan mewn prosiectau coleg cyfan sydd wedi ennill gwobrau, mae’r Coleg wedi herio gweithwyr proffesiynol i adfyfyrio ar eu hymarfer ac i wneud gwelliannau yn eu gwaith trwy feithrin creadigrwydd ac ysbrydoli arloesedd.

Mae technoleg yn symud yn gyflym ac mae’r Coleg wedi ymdrechu i ddiwallu anghenion dysgwyr trwy ddefnyddio meddalwedd pwrpasol neu ystod o lwyfannau dysgu ar-lein sy’n ennyn diddordeb dysgwyr ac yn rhoi iddynt sgiliau digidol ar gyfer swyddi presennol ac yn y dyfodol. Bydd datblygu sgiliau yn parhau

Gellir dod o hyd i restr o n cyrsiau isod:

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.