apprenticeships_3.jpeg
apprenticeships_3.jpeg

Gyfadran Addysg

Mae gwella safonau mewn Addysgu a Dysgu bob amser wedi bod yn flaenoriaeth i Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion. Mae hi’n dra hysbys mai athrawon sy’n cael yr effaith fwyaf ar ddysgwyr ac yn hyn o beth, mae’r Coleg wedi annog datblygu’r gweithlu o ymarferwyr addysgu i wella profiad y dysgwr. Trwy sesiynau datblygiad staff teilwredig neu gymryd rhan mewn prosiectau coleg cyfan sydd wedi ennill gwobrau, mae’r Coleg wedi herio gweithwyr proffesiynol i adfyfyrio ar eu hymarfer ac i wneud gwelliannau yn eu gwaith trwy feithrin creadigrwydd ac ysbrydoli arloesedd.

Mae technoleg yn symud yn gyflym ac mae’r Coleg wedi ymdrechu i ddiwallu anghenion dysgwyr trwy ddefnyddio meddalwedd pwrpasol neu ystod o lwyfannau dysgu ar-lein sy’n ennyn diddordeb dysgwyr ac yn rhoi iddynt sgiliau digidol ar gyfer swyddi presennol ac yn y dyfodol. Bydd datblygu sgiliau yn parhau

Cyrsiau

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN