Skip to main content

Addysg Uwch

Mae’r coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau prifysgol achrededig ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a llawn amser. Mae’r cyrsiau’n amrywio o’r llu o gyrsiau gradd mewn celf a dylunio a gynigir mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, i ystod o ddarpariaeth ran-amser mewn meysydd megis rheoli busnes a pheirianneg.

Astudio yn Sir Gaerfyrddin

Lleolir Sir Gaerfyrddin ar arfordir de-orllewin Cymru. Mae ganddi arfordiroedd a thraethau hardd yn ogystal ag atyniadau hanesyddol megis cestyll yn dyddio nôl i’r 13eg ganrif. Mae’r sir hefyd yn gartref i dy cwch y bardd o Gymro Dylan Thomas yn Nhalacharn a nifer o drefi glan môr llawn cymeriad. Yn ogystal â chefn gwlad ceir hefyd nifer helaeth o drefi ar draws Sir Gaerfyrddin sy’n cynnig siopau’r stryd fawr, caffis modern, bwytai, tafarndai a chlybiau, a fydd yn rhoi cyfle i chi gael seibiant o’ch astudiaethau pan fydd angen.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.