Skip to main content
construction_banner_2.jpg
bricklaying_banner.jpg
previous arrow
next arrow

Cyrsiau Adeiladu

Mae maes cwricwlwm yr Amgylchedd Adeiledig yn rhan o’r Gyfadran Adeiladu ac Amaethyddiaeth ac mae ganddo 340 o ddysgwyr llawn amser a 350 o brentisiaid a dysgwyr rhan-amser, gyda’r rhan fwyaf o’r addysg a hyfforddiant sydd yn ymwneud ag adeiladu'n cael ei gyflwyno ar Gampws Rhydaman.

Mae'r ddarpariaeth yn cynnwys crefftau adeiladu, crefftau gwaith plymwr a chrefftau trydanol, cyrsiau technegydd adeiladu a rheolaeth. Yn ogystal mae’r cwricwlwm yn cyflwyno cymwysterau adeiladu Lefel 2 i dros 300 o ddisgyblion ysgol blwyddyn 10 ac 11 ar gampws Rhydaman ac yn y Ganolfan Sgiliau Galwedigaethol bwrpasol yn Ysgol Bryngwyn, Llanelli.

Mae maes cwricwlwm yr Amgylchedd Adeiledig hefyd yn cynnig ystod eang o gyrsiau byr sy'n cynnig darpariaeth deilwredig i ddiwallu anghenion cyfredol y diwydiant a’i anghenion yn y dyfodol. Mae’r adran Amgylchedd Adeiledig yn parhau i dderbyn llawer o anrhydeddau a gwobrau am ei deilliannau dysgu, ei chyswllt â chyflogwyr a'i rhaglenni arloesol. Mae cyfranogiad gan y maes cwricwlwm mewn cystadlaethau sgiliau hefyd wedi'i ymgorffori'n dda gyda dysgwyr yn ennill nifer o fedalau mewn amrywiol gystadlaethau sgiliau.

Gellir dod o hyd i restr o n cyrsiau isod:

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.