construction_banner_2.jpg
bricklaying_banner.jpg
previous arrow
next arrow

Cyrsiau Adeiladu

Mae maes cwricwlwm yr Amgylchedd Adeiledig yn rhan o’r Gyfadran Adeiladu ac Amaethyddiaeth ac mae ganddo 340 o ddysgwyr llawn amser a 350 o brentisiaid a dysgwyr rhan-amser, gyda’r rhan fwyaf o’r addysg a hyfforddiant sydd yn ymwneud ag adeiladu'n cael ei gyflwyno ar Gampws Rhydaman.

Mae'r ddarpariaeth yn cynnwys crefftau adeiladu, crefftau gwaith plymwr a chrefftau trydanol, cyrsiau technegydd adeiladu a rheolaeth. Yn ogystal mae’r cwricwlwm yn cyflwyno cymwysterau adeiladu Lefel 2 i dros 300 o ddisgyblion ysgol blwyddyn 10 ac 11 ar gampws Rhydaman ac yn y Ganolfan Sgiliau Galwedigaethol bwrpasol yn Ysgol Bryngwyn, Llanelli.

Mae maes cwricwlwm yr Amgylchedd Adeiledig hefyd yn cynnig ystod eang o gyrsiau byr sy'n cynnig darpariaeth deilwredig i ddiwallu anghenion cyfredol y diwydiant a’i anghenion yn y dyfodol. Mae’r adran Amgylchedd Adeiledig yn parhau i dderbyn llawer o anrhydeddau a gwobrau am ei deilliannau dysgu, ei chyswllt â chyflogwyr a'i rhaglenni arloesol. Mae cyfranogiad gan y maes cwricwlwm mewn cystadlaethau sgiliau hefyd wedi'i ymgorffori'n dda gyda dysgwyr yn ennill nifer o fedalau mewn amrywiol gystadlaethau sgiliau.

Cyrsiau

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

 

Get in Touch

Graig Campus
Sandy Road
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Coleg Sir Gar is a company limited by guarantee registered in England and Wales No. 08539630 and is a registered charity No. 1152522. 
The registered office is at The Graig Campus, Sandy Road, Pwll, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DN