Skip to main content

Dysgu Oedolion yng Ngholeg Sir Gâr

Dysgu Oedolion yng Ngholeg Sir Gâr

Cyrsiau Dysgu Oedolion

Mae’r coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau a achredir gan brifysgol ar gyfer myfyrwyr rhan-amser a llawn amser. Mae cyrsiau’n amrywio o doreth o gyrsiau gradd mewn celf a dylunio a gynigir mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant i ystod o ddarpariaeth ran-amser mewn meysydd megis rheolaeth busnes a pheirianneg.

Astudio yn Sir Gaerfyrddin

Lleolir Sir Gaerfyrddin ar draws arfordir de-orllewin Cymru. Mae ganddi arfordiroedd a thraethau hardd yn ogystal ag atyniadau hanesyddol fel cestyll sy'n dyddio'n ôl i'r 13eg ganrif. Mae’r sir hefyd yn gartref i dŷ cwch Dylan Thomas, y bardd o Gymru, yn Nhalacharn, a nifer o drefi glan môr hynod. Yn ogystal â chefn gwlad, mae nifer fawr o drefi wedi'u gwasgaru ar draws Sir Gaerfyrddin sy'n cynnig siopau stryd fawr, caffis modern, bwytai, tafarndai a chlybiau, ar gyfer pan fydd angen seibiant o'ch astudiaethau arnoch.

Ysbrydoli Dysgwyr

Link to Coleg Sir Gar Instgram      Link to Coleg Sir Gar Facebook      Link to Coleg Sir Gar Twitter     Link to Coleg Sir Gar Linked In 

Cysylltwch

Campws y Graig
Heol Sandy
Pwll
SA15 4DN
01554 748000
Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Mae Coleg Sir Gâr yn gwmni cyfyngedig trwy warant sydd wedi ei gofrestru yn Lloegr a Chymru Rhif 08539630 ac mae'n elusen gofrestredig Rhif 1152522.
Mae'r swyddfa gofrestredig ar Gampws y Graig, Heol Sandy, Pwll, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA15 4DN.