Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Llais y Dysgwr - Beth mae Dysgwyr yn Dweud am Gymorth Dysgu

Er mwyn cynnal safonau uchel, rydyn ni’n gwerthuso cymorth dysgu bob blwyddyn. Yn fwyaf diweddar, byddai 98.6% o ddysgwyr yn argymell Cymorth Dysgu i eraill.

“Fel myfyriwr israddedig awtistig gwelaf fod fy Nghynorthwyydd Astudio byth yn fy marnu i ac mae’n fy nghefnogi mewn ffordd sy’n well gen i gael fy nghefnogi.”

“Diolch am ystyried fy lles pennaf bob amser a mynd yr ail filltir i’m cefnogi.”

“Rhoi’r hyder i mi i gwblhau pethau roeddwn i’n meddwl na allwn eu gwneud ac mae helpu fi i gyflawni terfynau amser wedi bod yn ddefnyddiol hefyd.”

“Mae Cymorth Dysgu wedi bod yn help mawr ac rwyf mor ddiolchgar am bopeth maen nhw wedi’i wneud i helpu fi weithio’n annibynnol.”