Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Academi TG.

Mae sesiynau'r Academi TG wedi'u hamserlennu ar gyfer pob prynhawn Dydd Mercher yn ein Labordai TG ag adnoddau da ar gampws y Graig. Mae sesiynau'r Academi'n cynnwys Codio, Dylunio Gwefannau, Cymorth Technegol TG, Rhwydweithio a Datrysiadau Meddalwedd TG ar gyfer Busnes.  Yn fuan byddwn yn cyflwyno Seiber-Ddiogelwch a Chyfrifiadura Cwmwl.

Mae'r Academi'n galluogi myfyrwyr i dderbyn addysgu ychwanegol yn eu maes dewisol, ac mae'n darparu cyfleoedd i gystadlu yng Nghystadlaethau Sgiliau Cymru. Yn y gorffennol, mae myfyrwyr wedi symud ymlaen drwy rowndiau rhanbarthol y DU i rownd derfynol UK Skills, yng nghanolfan NEC Birmingham.  Mae rhai o'n myfyrwyr wedi cynrychioli'r Deyrnas Unedig ar lefel Ewropeaidd a Rhyngwladol hefyd, yng Nghystadlaethau Euro Skills a World Skills.

Cysylltwch â Denise Hudson i gael mwy o wybodaeth Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.