Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Diploma Estynedig Teithio a Thwristiaeth Lefel 3

Disgrifiad o'r Rhaglen


Mae’r cwrs hwn yn rhoi mynediad i addysg uwch ac i yrfa yn un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol.  Mae’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth yn ymestyn y Diploma L3 (90 credyd). Ar gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o ddysgwyr yn dewis parhau i astudio teithio a thwristiaeth mewn sefydliad addysg uwch. Mae eraill yn symud ymlaen i gyflogaeth. Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau, technegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.

Cipolwg

  Llawn Amser

  Blwyddyn

  Campws y Graig

Nodweddion y Rhaglen


Elfen ganolog o’r cwrs yw’r bartneriaeth agos gyda’r diwydiant twristiaeth lleol a’r cyfleoedd i deithio yn lleol a dramor. Byddwch yn cael golwg realistig ar ofynion gweithio yn y diwydiant teithio a thwristiaeth mewn amgylchedd ysgogol a chyffrous. Cewch y cyfle i archwilio’r diwydiant trwy ymweliadau ag atyniadau ymwelwyr gartre a dramor. Byddwch hefyd yn gallu rhoi theori ar waith trwy gefnogi digwyddiadau mewn partneriaeth â’r diwydiant twristiaeth lleol. 

Cynnwys y Rhaglen


Ar gwrs Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth, byddwch yn astudio amrywiaeth o unedau. Mae’r pynciau’n cynnwys atyniadau ymwelwyr y DU, cyrchfannau teithio pell, adloniant ar gyfer pobl ar eu gwyliau, gweithio fel cynrychiolydd gwyliau, twristiaeth arbenigol, gweithrediadau teithiau, marchnata ac ymweliad preswyl.

Hefyd byddwch yn datblygu eich sgiliau llythrennedd a rhifedd ymhellach trwy TGAU Saesneg neu Fathemateg neu drwy Gymwysterau Sgiliau Hanfodol mewn Cyfathrebu neu Gymhwyso Rhif.

Dilyniant a Chyflogaeth


Mae’r cwrs hwn yn rhoi mynediad i addysg uwch ac i yrfa yn un o’r diwydiannau sy’n tyfu gyflymaf yn lleol ac yn genedlaethol.  Mae’r Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Teithio a Thwristiaeth yn ymestyn y Diploma L3 (90 credyd). Ar gwblhau’r cwrs hwn yn llwyddiannus, mae llawer o ddysgwyr yn dewis parhau i astudio teithio a thwristiaeth mewn sefydliad addysg uwch. Mae eraill yn symud ymlaen i gyflogaeth. Bydd y cwrs yn darparu cyfleoedd i ddatblygu ystod gyfan o sgiliau, technegau a phriodoleddau personol, sy’n hanfodol ar gyfer perfformiad llwyddiannus yn y diwydiant twristiaeth ac mewn bywyd gwaith.

Asesu'r Rhaglen


Asesir yr holl unedau yn fewnol gan ddefnyddio asesiadau a gynlluniwyd gan y ganolfan. Gall y rhain gynnwys arsylwi mewn sefyllfaoedd cysylltiedig â gwaith, cyflwyniadau, prosiectau, neu ysgrifennu estynedig.

Gofynion y Rhaglen


Bydd angen o leiaf pump TGAU graddau A*-C arnoch i astudio’r cwrs hwn.  Rhaid i’r rhain gynnwys Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a mathemateg.  Yn draddodiadol mae’r cwrs hwn yn ffurfio ail flwyddyn rhaglen dwy flynedd. Mae angen i chi fod wedi cwblhau Diploma L3 mewn Teithio a Thwristiaeth (90 credyd) yn llwyddiannus.

Costau Ychwanegol


Mae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £25 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.