Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Addurno Cacennau: Dyfarniad Lefel 2 NCFE Mewn Crefft Greadigol

Disgrifiad o'r Rhaglen


A2P-CC/21 - derbyniad Medi 17 Wythnos - 4 awr yr wythnos
A2P-CC/212 - derbyniad Ionawr 17 Wythnos - 4 awr yr wythnos

Oes gennych chi frwdfrydedd am grefftau creadigol,  I rai mae addurno cacennau yn hobi, ac i eraill, mae'n yrfa.  Yr amaturiaid yw'r rheiny sy'n ei chael hi'n ddifyr ac yn foddhaol pobi'r cacennau ac yna eu haddurno ar gyfer eu teulu a'u ffrindiau, gan arbed arian trwy wneud hyn eu hunain.  Gyda hyfforddiant arbenigol ynghyd ag awgrymiadau a syniadau addurno da, gall unrhyw un feistroli'r gelfyddyd hon.  Ewch â'ch diddordeb mewn pobi i'r lefel nesaf trwy ddysgu'r sgiliau a'r technegau sy'n troi eich cacennau o ddanteithion cartref yn ddyluniadau proffesiynol 

Elfen ganolog y cwrs yw:

  • Defnydd o ddeunyddiau, offer a chyfarpar i ddatblygu technegau crefft, a datblygu syniadau crefft.
  • Ewch ati i greu, cyflwyno a gwerthuso eitemau cacennau addurnol terfynol.
  • Gan weithio gyda gwahanol gyfryngau byddwch yn dysgu i orchuddio ac addurno cacen gyda marsipan, pâst siwgr, eisin brenhinol a phâst blodau.
  • Datblygwch eich sgiliau pibellu, modelu a gwneud blodau sylfaenol yn ogystal â datblygu technegau addurnol gan gynnwys crychwaith, modelu, rhediadau, ysgrifennu a syniadau addurniol ar gyfer cacennau cwpan ar gyfer amrywiaeth o achlysuron.

    Ffi y cwrs Dyfarniad Lefel 2 NCFE mewn Addurno Cacennau fydd £155

    Bydd angen cyfarpar ychwanegol wrth i'r cwrs fynd yn ei flaen a bydd angen i'r dysgwr ei brynu.   Nid oes angen Profiad Blaenorol  

Cipolwg

  Rhan Amser

  17 Wythnos

  Campws Pibwrlwyd