Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Academi Celfyddydau Coginiol Pen-cogyddion Ifanc

Disgrifiad o'r Rhaglen


Gallai’r Academi Pen-cogyddion Ifanc yng Ngholeg Sir Gâr fod yn fan cychwyn ar gyfer ysbrydoli pen-cogyddion.  Bydd y cwrs yn cynnig sgil byw y bydd pob person ifanc yn gallu defnyddio nawr ac yn y dyfodol.  Bydd cynnyrch lleol, bwyta'n iach, anghenion dietegol a lles cyffredinol yn cael eu hyrwyddo trwy gydol y cwrs.

Cipolwg

  Rhan Amser

  4 wythnos (5.00pm – 8.30pm)

  Campws Pibwrlwyd

Nodweddion y Rhaglen


Cwrs coginio gyda'r nos yw hwn ar gyfer pobl ifanc 13-16 oed.  Darperir yr holl gynhwysion, ffedog pen-cogydd a’r holl gyfarpar sydd ei angen am £120 y pen.  Caiff amrywiol ddulliau coginio a sgiliau eu cyflwyno ym mhob sesiwn.

Cynnwys y Rhaglen


Mae'r rhaglen yn helpu i ddatblygu'r sgiliau angenrheidiol sy'n ofynnol ar gyfer myfyrwyr ifanc sydd eisiau mewnwelediad i arlwyo a gweithio yn y diwydiant deinamig hwn.  Cyflwynir y cwrs yng nghegin y coleg.  Bydd sesiynau’n cynnwys gwahanol ddulliau coginio a thechnegau gan ddefnyddio cynnyrch lleol.  Caiff yr holl seigiau a baratoir gan y myfyrwyr eu cludo adref.

Dilyniant a Chyflogaeth


Gallai’r Academi Pen-cogyddion Ifanc fod yn fan cychwyn a bydd yn darparu sylfaen ragorol ar gyfer ysbrydoli pen-cogyddion y dyfodol, gydag opsiwn o’r cam nesaf sef cofrestru yng Ngholeg Sir Gâr ar gwrs arlwyo llawn amser.

Mae llawer o’n cyn-fyfyrwyr wedi mynd ymlaen i fwynhau gyrfaoedd boddhaus yn lleol ac ym mhrif ddinasoedd y DU.

Bydd athrawon yn darparu cyngor arbenigol i ddysgwyr ynghylch cymwysterau galwedigaethol a seiliedig ar waith ac opsiynau dilyniant.

Asesu'r Rhaglen


Adborth arsylwi sesiwn ymarferol ar seigiau a gynhyrchir yn ystod pob sesiwn.

Tystysgrif Coleg Sir Gâr ar gwblhau.

Gofynion y Rhaglen


Terfynau oedran, 13 i 16 oed.   Does dim gofynion academaidd.  Bydd rheolau iechyd a diogelwch a gyflwynir yn y sesiwn gyntaf yn berthnasol.

Costau Ychwanegol


Does dim costau ychwanegol