Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth Uwch mewn Amaethyddiaeth

Disgrifiad o'r RhaglenMae Prentisiaeth Uwch yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith ar Lefel 4 lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Mae’r llwybr Rheolaeth Amaethyddol yn briodol ar gyfer rheolwyr uned sy’n gyfrifol am reolaeth menter benodol - h.y. uned ddefaid neu bîff.

Mae’r llwybr rheolaeth busnes Amaethyddol yn briodol ar gyfer Rheolwr Cynorthwyol Fferm sy’n cynorthwyo Rheolwr Fferm gyda rheolaeth fferm.  Bydd y Prentis yn gyflogedig neu’n hunangyflogedig a bydd yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentis.  Gall y cyflwyno gynnwys mynychu’r coleg un dydd yr wythnos, ar sail rhyddhau am floc byr neu ddysgu o bell.  Dylai’r dysgwr gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 4 o fewn y raddfa amser gytunedig.


Nodweddion y Rhaglen • Bydd yr holl ddysgwyr yn cael eu cynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn monitro cynnydd tuag at gyflawni targedau yn rheolaidd (bob 56 i 61 diwrnod).
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau bod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser
 • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu’r Prentis yn y gweithle yn ôl yr angen (bob 56 i 61 diwrnod)

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sy’n cwblhau’r Brentisiaeth Uwch hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Gyrsiau Addysg Uwch eraill.


Cynnwys y RhaglenLlwybr 1

Tystysgrif Lefel 4 City & Guilds mewn Rheolaeth Amaethyddol Seiliedig ar Waith

Llwybr 2

Diploma Lefel 4 City & Guilds mewn Rheolaeth Busnes Amaethyddol Seiliedig ar Waith

Llwybrau 1 a 2

Tystysgrif Lefel 4 Edexcel BTEC mewn Rheoli Prosiect ar gyfer diwydiannau Ar Dir

Rhaid cyflawni Sgiliau Hanfodol er mwyn cwblhau’n llwyddiannus: -

 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 2
 • Sgiliau Hanfodol Cymru Llythrennedd Digidol Lefel 2
 • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith


Gofynion y RhaglenMae’r diwydiant Amaeth am i’r gofynion mynediad ar gyfer y Brentisiaeth Uwch fod yn hyblyg, felly mae wedi awgrymu y dylid cwblhau un o’r canlynol:-

 • Diploma Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth Seiliedig ar Waith
 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth Seiliedig ar Waith
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth
 • Tystysgrif Estynedig Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth
 • Diploma Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth
 • Tystysgrif Lefel 3 mewn Sgiliau Hwsmonaeth Moch
 • Prentisiaeth Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth
 • NVQ Lefel 3 mewn Amaethyddiaeth Cnydau/Da Byw
 • Profiad ymarferol yn y Diwydiant Amaeth
 • Gwaith gwirfoddol yn y Diwydiant Amaeth
 • 5 TGAU (A*-C)
 • 2 bwnc UG/Safon Uwch