Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Peirianneg Amaethyddol Lefel 2

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs hwn yn cynnig hyfforddiant llawn amser, fel rheol ar bedwar diwrnod yr wythnos, i fyfyrwyr sydd â diddordeb brwd mewn peirianneg amaethyddol sydd naill ai'n bwriadu ymuno â'r grefft neu'n dymuno symud ymlaen i addysg uwch. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys atgyweirio, gwasanaethu a chynnal a chadw ystod eang o beiriannau amaethyddol a thir.

Fel rhan o'r rhaglen, bydd y dysgwyr hefyd yn cwblhau sgiliau hanfodol a'r cymhwyster Bagloriaeth Cymru. Bydd yna hefyd gyfleoedd i wneud TGAU Saesneg a Mathemateg, a fydd yn hanfodol er mwyn parhau i lefel tri.

Yn dilyn cyfweliad gellir cynnig Rhaglen Brentisiaeth i ymgeiswyr, yn dibynnu ar eu gallu ymarferol a'u cymwysterau presennol ar ôl cwblhau'r flwyddyn gyntaf. Byddai hyn ar sail ran-amser.


Nodweddion y Rhaglen  • Pwyslais cryf ar hyfforddiant ymarferol ar ystod eang o beiriannau amaethyddol.
  • Gwybodaeth greiddiol hanfodol yn rhoi'r theori y tu ôl i'r tasgau ymarferol a gaiff eu gwneud.
  • Sesiynau ymarferol weldio a ffabrigo a hyfforddiant theori.
  • Ymweliadau â delwyr breiniol lleol, sioeau a gweithgynhyrchwyr.

Dilyniant a ChyflogaethAr ôl cwblhau'r cwrs hwn yn llwyddiannus gall myfyrwyr symud ymlaen i'r cymhwyster Technegwyr Amaethyddol Lefel 2 yn y ganolfan, neu hyfforddiant prentisiaeth llawn. Fel arall gall hyfforddiant addysg bellach ar lefel uwch fod yn briodol e.e. Diploma BTEC Lefel 3 90 credyd mewn Peirianneg Amaethyddol.


Cynnwys y RhaglenPeiriannau Amaethyddol; Technoleg Cerbydau Amaethyddol; Arferion Gweithdy; Technoleg Injan; Hydroleg Tractor; Systemau Trydanol; Iechyd a Diogelwch; Weldio a Ffabrigo (gall hyn newid).


Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, arholiadau ar-lein, cardiau gorchwyl ysgrifenedig a phrofi sgiliau ymarferol.


Gofynion y RhaglenCymhwyster Lefel 1 neu 3 TGAU (yn cynnwys o leiaf un TGAU (A* - C) mewn Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.