Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Prentisiaeth Sylfaen - Peirianneg ar Dir

Disgrifiad o'r RhaglenMae Prentisiaeth Sylfaen yn rhaglen ddysgu seiliedig ar waith Lefel 2, lle mae'r dysgwr yn "ennill wrth ddysgu".  Anelir y rhaglen at ddysgwyr dros 16 oed.  Bydd y Prentis yn gyflogedig ac yn derbyn o leiaf yr isafswm cyflog Prentisiaeth.  Caiff y Prentis ei ryddhau/ei rhyddhau am floc i fynychu'r coleg a dylai gyflawni'r Fframwaith Prentisiaeth Lefel 2 o fewn y raddfa amser gytunedig. 


Nodweddion y Rhaglen  • Bydd pob dysgwr yn cael ei gynorthwyo gan Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr a fydd yn mynd ati'n rheolaidd i fonitro cynnydd tuag at gyflawni targedau.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn cysylltu'n agos â'r cyflogwr i sicrhau fod y cymwysterau yn cael eu cyflawni o fewn y raddfa amser.
  • Bydd yr Ymgynghorydd Hyfforddi/Aseswr yn asesu'r Prentis yn y gweithle yn ôl y gofyn.

Dilyniant a ChyflogaethGall dysgwyr sydd wedi cwblhau'r Brentisiaeth Sylfaen hon yn llwyddiannus symud ymlaen i Brentisiaeth ar Lefel 3.


Cynnwys y RhaglenBydd yn rhaid i ddysgwyr sy'n dilyn y Brentisiaeth Sylfaen hon gyflawni fframwaith o gymwysterau a fydd yn cynnwys:

  • Diploma Lefel 2 mewn Gweithrediadau Peirianneg Ar Dir Seiliedig ar Waith
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cymhwyso Rhif Lefel 1
  • Sgiliau Hanfodol Cymru Cyfathrebu Lefel 1
  • Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol Lefel 1
  • (Mewn rhai amgylchiadau gellir defnyddio cymwysterau procsi a gyflawnwyd yn y gorffennol)

Asesu'r RhaglenGwaith cwrs, arholiadau ar-lein, aseiniadau, arsylwadau yn y gwaith a thystiolaeth yn y gwaith.


Gofynion y RhaglenFel gofynion mynediad ar gyfer y Brentisiaeth Sylfaen Lefel 2 mewn Peirianneg ar Dir, rhaid i fyfyrwyr gwblhau cwrs llawn amser Lefel 2 blwyddyn o hyd, a phrofiad gwaith ymarferol a fydd yn helpu dysgwyr i ddeall y sector cyn dechrau.

Caiff y rhaglenni hyn eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.