Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Twf, Iechyd a Lluosogi Cymhwysol Planhigion Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae hwn yn gwrs seiliedig ar theori.  Bydd yn cael ei redeg dros flwyddyn gydag arholiad diwedd y flwyddyn fel y dull asesu.

Gellir ei gyflwyno yn ystod y dydd neu gyda'r nos yn dibynnu ar yr angen.


Nodweddion y RhaglenMae Coleg Sir Gar yn cyflwyno'r cwrs hwn yng Nghardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ger Llanarthne yn Sir Gaerfyrddin.

Mae gan staff y tîm brofiad academaidd a galwediaethol ardderchog.


Dilyniant a ChyflogaethMae hwn yn gymhwyster a gydnabyddir gan y diwydiant a'r corff dyfarnu yw'r RHS


Cynnwys y RhaglenTacsonomi, ffurfiant a swyddogaeth planhigion (5 credyd)

Amgylchedd y gwreiddyn, maethiad planhigion a systemau tyfu (5 credyd)

Rheoli iechyd planhigion (3 credyd)

Deall lluosogi planhigion cymhwysol (2 gredyd)

 


Asesu'r RhaglenBydd yr holl ganlyniadau yn cael eu hasesu gydag arholiad ysgrifenedig


Gofynion y RhaglenEr nad oes gofynion mynediad ffurfiol, cynghorir chi i gwblhau'r cwrs Theori Lefel 2 yn gyntaf.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.