Galluogi'r Bar Hygyrchedd

Peirianneg Amaethyddol Lefel 3

Disgrifiad o'r RhaglenMae'r cwrs yn darparu rhaglen astudio y gellir ei chyflawni mewn blwyddyn, felly gall dysgwyr fancio eu cyflawniad ac wedyn adeiladu arno.

Mae'n annog dilyniant ar gyfer y dysgwyr hynny sy'n dymuno ymgymryd â chwrs astudio blwyddyn o hyd oherwydd amgylchiadau unigol.

Fodd bynnag, mae'r 90 credyd a gyflawnwyd yn cyfri tuag at y 180 credyd sydd eu hangen i gwblhau'r Diploma Estynedig mewn Technoleg ar Dir ar lefel 3 os yw'r myfyriwr yn dymuno symud ymlaen.

Mae'r cwrs yn darparu'r hyfforddiant a'r datblygiad sydd eu hangen ar fyfyrwyr sydd â diddordeb brwd mewn peirianneg amaethyddol ac sy'n dymuno symud ymlaen i addysg uwch, naill ai ar lefel AU neu radd. Mae'n ymdrin â sylfaen eang o beirianneg amaethyddol ac, er ei fod yn gwrs ymarferol, mae'n canolbwyntio ar y theori y tu ôl i'r technolegau peirianneg sy'n gysylltiedig â'r diwydiant amaethyddol yn enwedig gyda golwg ar ofynion dylunio, gweithgynhyrchu a gwasanaethu tractorau amaethyddol a pheiriannau tir.

Blwyddyn 1 - 90 credyd

Blwyddyn 2 - 120 neu 180 credyd


Nodweddion y Rhaglen  • Mae dilyniant o fewn addysg yn cynnwys y Diploma Estynedig mewn Technoleg ar Dir lefel 3.
  • Paratoad ar gyfer gwaith yn y sector galwedigaethol priodol.
  • Hyfforddiant ymarferol a theori mewn peiriannau a chyfarpar Amaethyddol a Thir.
  • Cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Dilyniant a ChyflogaethBydd cwblhau'r diploma estynedig yn llwyddiannus yn cymhwyso dysgwyr  i gael mynediad i AU a chyrsiau gradd mewn pynciau cysylltiedig.


Cynnwys y RhaglenTechnoleg Amaethyddol a Cherbyd; Technoleg Injan; Technoleg Diesel; Dylunio Peirianegol; Mathemateg a Gwyddoniaeth Beirianegol; Iechyd a Diogelwch; Profiad yn gysylltiedig â gwaith; Systemau Hydrolig; Diagnosteg; Systemau Siasi; Trawsyriannau; Prosiect Peirianneg; Trydan a systemau rheoli electronig; Gwasanaethu peiriannau a chyfarpar.


Asesu'r RhaglenAsesir ar sail aseiniadau gwaith cwrs a phrofion diwedd modiwl, ac asesiadau ymarferol yn y gweithdy.


Gofynion y RhaglenPump TGAU gradd A* - C (yn cynnwys Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg) neu gymhwyster Lefel 2 mewn pwnc perthnasol ynghyd ag un TGAU (A* - C) mewn naill ai Mathemateg, Cymraeg neu Saesneg.


Costau YchwanegolMae’n ofynnol i bob dysgwr dalu ffi gweinyddu o £45 cyn cofrestru.

Bydd angen i chi ddarparu eich deunydd ysgrifennu eich hun, a hefyd gallwch fynd i gostau os yw'r adran yn trefnu ymweliadau addysgol.